Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 8 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016

Påbud om straks at standse arbejde på tag på grund af nedstyrtningsfare var ikke sendt til rette modtager og blev hjemvist

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om straks at standse arbejde på et tag, da Arbejdstilsynet ikke havde bevist, at det var en af virksomhedens ansatte, som under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg arbejdede helt ude ved kanten af et fladt tag i 8 meters højde på byggepladsen.

Påbud om at sikre medarbejdere mod fald til lavere niveau ved en udvendig trappe sendt tilbage til ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om, at en virksomhed skulle sikre mod fald ved en udvendig trappe, da det var uklart, hvad der var afgivet påbud om, ligesom Arbejdstilsynet ikke havde henvist til regler, som giver hjemmel til at påbyde at sikre, at arbejdet ”altid” kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men til reglerne om indretning af arbejdsrum.

Påbud om straks at sikre virksomhedens egne ansatte mod unødige påvirkninger fra byggestøv på en byggeplads sendt til rette modtager og fastholdt

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af påbud om, at virksomhedens egne ansatte ikke udsættes for unødige støvgener ved færdsel på byggepladsen, da virksomhedens ansatte udførte arbejde og færdedes på færdselsveje i en bygning, og der var et tydeligt lag støv, som de ansatte gik i, når de færdedes i bygningen, som medførte en tydelig irritation i øjne og hals fra støvet på færdselsarealerne.

Fastholdelse af påbud om at standse arbejde indtil der er sikret mod at styrte ned

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at standse arbejdet, indtil der var sikret mod nedstyrtning under demontering af en tribune, da der var en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed, da de ansatte arbejdede og færdedes i områder, hvor rækværker var fjernet, hvorved der var risiko for nedstyrtning fra 2 og 3 meters højde til det underliggende niveau.

Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlige forhold ved arbejde med epoxyprodukter

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre forsvarlige forhold ved arbejde med epoxyprodukter, da ansatte i virksomheden var beskæftiget med epoxyarbejder og anvendte 2-komponent epoxylim, og der ikke var hverken vaskefaciliteter i umiddelbar nærhed, eller egnet omklædningsrum med mulighed for adskilt opbevaring af arbejdstøj og gangtøj.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 8 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring