Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 3 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned 2016 truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse

Herunder ses resumeer af sagerne. Vil du læse hele sagsfremstillingen, kan du gøre det i pdf'en her: Nyhedsbrev Nr. 3 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Fastholdelse af påbud om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk ved arbejde i en kælder

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk i et kælderlokale, idet ansatte opholder sig i lokalet op til 4 timer på en arbejdsdag, og de ansatte udsættes for generende træk.

Fastholdelse af påbud om at udarbejde et eksplosionssikringsdokument (ATEX-APV)

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at der skulle udarbejdes en ATEX-APV  og bruges en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet, idet en virksomhed bruger cirka 3000 kg acetone og opbevarer acetone i åbne spande. Acetone har et lavt flammepunkt på -20 grader Celcius, og i forbindelse med fordampning kan der dannes eksplosiv atmosfære.

Fastholdelse af påbud om at træffe foranstaltninger så ansatte ikke udsættes for unødig støj

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle træffe foranstaltninger, så ansatte ikke udsættes for unødige støjbelastninger under arbejdet i en virksomheds hal, da nogle maskiner i hallen støjede og kunne høres meget tydeligt uanset, hvor man opholdt sig i hallen, og gulv, vægge og loft i hallen bestod af beton, ligesom der ikke var opsat nogen former for støjdæmpning af maskinerne eller dæmpning af efterklangen i hallen.

Fastholdelse af påbud om at sikre forsvarlig opstilling af hængestilladser, og at opstillerne har stilladsuddannelsen

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at arbejde med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af et hængestillads, der var mere end 3 meter over det omgivende underlag, kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af 25 kg sække løftes forsvarligt, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at løft af 25 kg sække løftes forsvarligt, idet arbejdet indebar en risiko for sikkerhed og sundhed, da der på en bagervirksomhed blev løftet sække i ¾ arms afstand, når nogle sække nederst på en palle blev løftet og placeret i virksomhedens lagerrum og placeret på en hylde.

Fastholdelse af påbud om at sikre at alenearbejde med unge med kendt voldelig adfærd tilrettelægges så risikoen for vold imødegås

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at det straks skulle sikres, at alenearbejdet med unge med kendt voldelig adfærd tilrettelægges, så risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene, da der var risiko for situationer med akut og alvorlig vold, og brug af alarmen ved alenearbejde ikke i alle tilfælde vil kunne sikre den ansatte tilstrækkelig hurtig og effektiv hjælp.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef / chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 3 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring