Gå til indhold

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager, se de nyeste principmeddelelser og blive klogere på Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder. Og så har vi åbnet op for tilmeldinger til vores kurser i 2021.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager
På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.

Læs mere på vores hjemmeside

Se principmeddelse 32-20 om ændret praksis

Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser halvdelen af sager om fleksløntilskud – nye tiltag skal hjælpe kommunerne med at træffe flere rigtige afgørelser
Ankestyrelsen har i 2020 indtil videre omgjort 50 pct. af de sager om fleksløntilskud, som vi har modtaget fra kommunerne. Den høje omgørelsesprocent vidner om, at kommunerne har svært ved at anvende reglerne korrekt. Ankestyrelsen står derfor klar med en række tiltag, som skal understøtte kommunerne i at træffe rigtige afgørelser om fleksløntilskud.

Læs artikel på vores hjemmeside

Klagetemaer i seniorpensionssager i 2020
Ankestyrelsen har behandlet de første klagesager om seniorpension. I denne artikel gennemgår vi nogle af de temaer, som vi har set i sagerne. Ankestyrelsen vil i en kommende principmeddelelse behandle spørgsmålet om dokumentation i seniorpensionssager.

Om klageteamer i seniorpensionssager

Ankestyrelsens principmeddelelse 34-20 om tilbud - virksomhedspraktik - vejledning og opkvalificering - uddannelse - ønsker og forudsætninger - hurtigst muligt i beskæftigelse - medindflydelse - skøn - højskoleophold - vægttab - ophør af tilbud
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Principmeddelelsen er en sammenskrivning og indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis om henvisning til tilbud, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Se principmeddelelse 34-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 36-20 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - overgangsydelse - selvstændig erhvervsdrivende - social begivenhed - fradrag for indtægter - opgørelse af indtægt - virksomhedens underskud - udmåling - beregnet kontanthjælp - overførsel af overskud - faktisk indtægt - hovederhverv - bierhverv – rådighed
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om vurdering af selvstændig erhvervsdrivende, og hvordan indtægten ved selvstændig virksomhed skal opgøres i forbindelse med beregning af hjælp.

Se principmeddelelse 36-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 39-20 om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - konkret vurdering
Principmeddelelsen fastslår: Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Se principmeddelelse 39-20 på Retsinformation

Praksisnotater fra temamøder
I Ankestyrelsen afgør vi hvert år omkring 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Se notater fra møderne nedenfor:

Praksisnotat om indtægters betydning for kontanthjælp mv. og tilbagebetaling af kontanthjælp

Praksisnotat om særlig støtte - rimelig billigere bolig

Praksisnotat om tilbud om vejledning og opkvalificering efter beskæftigelsesindsatsloven

Praksisnotat om fleksløntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven

Praksisnotat om overtagelse af integrationsansvar ved flytning og eventuelle konsekvenser for retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Ankestyrelsen udpeger tre nye strategiske fokusområder
Vi har opdateret vores femårige strategi med tre nye fokusområder: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed. Fokusområderne er udpeget på baggrund af input fra vores førsteinstanser, interessenter og samarbejdspartnere.

Læs om de tre strategiske fokusområder

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling
Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Om Ankestyrelsens praksiskoordinering

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, så tilmeld dig ét af vores betalingskurser i 2021. Vi har samlet et lille udpluk nedenfor:

Sygedagpenge under en arbejdsskadesag, den 16. marts 2021 i Horsens

Sygedagpenge under en arbejdsskadesag, den 23. marts 2021 i København

Særlig støtte efter aktivlovens § 34, den 13. april 2021 i Horsens

Særlig støtte efter aktivlovens § 34, den 4. maj 2021 i København

Udvidet kursus om førtidspension, den 28. september 2021 i Horsens

Udvidet kursus om førtidspension, den 7. oktober 2021 i København

Se hele vores kursuskatalog


Søger du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb, kan du kontakte os på laering@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring