Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 5/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Lov om arbejdsmiljø 

Påbud om forsvarlig anvendelse af en rulletrappe

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at en virksomhed straks skulle sikre en forsvarlig anvendelse af en rulletrappe, idet ulykker havde vist, at det var muligt at komme i klemme imellem rulletrappens håndliste og rulletrappens håndlistegennemføring.

Påbud om forsvarlig anvendelse af en rulletrappe

Påbud om straks at sikre forsvarlig anvendelse af en dejmaskine hos en bager

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et strakspåbud, således at bagervirksomheden straks skulle sikre en dejmaskine, så dejmaskinen ikke kan igangsættes, når låget er åbent.

Påbud om straks at sikre forsvarlig anvendelse af en dejmaskine hos en bager

Fastholdelse af afgørelse om at en rundsav ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved at virksomhedens rundsav ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet et træstykke blev fremført med hænderne/fingrene tæt forbi savklingen, hvilket medførte risiko for at få hånd/fingre ind i klingen under fremføringen.

Fastholdelse af afgørelse om at en rundsav ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Påbud om straks at opstille cirkustelt forsvarligt

SE nyhedsbrev nr. 5 / 2016, sag nr. 7 om genoptagelse og ophævelse af denne afgørelse. 

Abejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud, således at en virksomhed straks skulle sikre, at et cirkustelt opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at underlag, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til cirkusteltets vægt, form og anvendelse, samt cirkusteltets placering og opstillingsmåde i forhold til de omgivende forhold som fx vind- og jordbundsforhold.

Påbud om straks at opstille cirkustelt forsvarligt

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet  fastholdt påbud om, at en virksomhed skal forebygge risikoen for røveri, idet der ved et kontrolbesøg fortsat var umiddelbar adgang til et større kontantbeløb, trods beskrivelsen i virksomhedens handlingsplan om, at pengeskabet vil blive udstyret med tidslås, og at der var foretaget en revidering af skiltning i forhold til relevante og særlige piktogrammer.

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for røveri

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Afgørelse truffet af Fondens for Forebyggelse og Fastholdelse om at ansøgning skal ske via fondens hjemmeside sendt retur 

Arbejdsmiljøklagenævnet har kompetence til at behandle klager over afgørelse truffet af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om formkravene til ansøgning om fleksjobbonus – En afgørelse om, at en ansøgning ikke opfyldte betingelserne blev derfor sendt til ny behandling

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet ikke har kompetence til at behandle en klage over, at en ansøgning var afvist på grund af, at den ikke var modtaget rettidigt i forhold til et midlertidigt stop for ansøgninger til fleksjob, som trådte i kraft den 24. februar 2014.

Nævnet traf desuden afgørelse om, at nævnet har kompetence til at behandle klagen over, at ansøgningen er afvist på grund af, at ansøgningen ikke er sket digitalt via fondens hjemmeside.

Nævnet sendte herefter fondens afgørelse om, at en ansøgers brev ikke opfyldte betingelserne for en ansøgning til fleksjobbonus til ny behandling i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Afgørelse truffet af Fondens for Forebyggelse og Fastholdelse om at ansøgning skal ske via fondens hjemmeside sendt retur 

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 5/2014 ( ny udgave )  - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring