Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skal forebygge risikoen for røveri, idet der ved et kontrolbesøg fortsat var umiddelbar adgang til et større kontantbeløb, trods beskrivelsen i virksomhedens handlingsplan om, at pengeskabet vil blive udstyret med tidslås, og at der var foretaget en revidering af skiltning i forhold til relevante og særlige piktogrammer.

Ved kontrolbesøg efter en virksomheds tilbagemelding om at virksomhedens handlingsplan til afhjælpning af en tidligere afgørelse om risikoen ved røveri konstaterede Arbejdstilsynet, at der fortsat var adgang til større kontantbeløb i pengeskabet, da pengeskabet umiddelbart kunne åbnes af den nøgleansvarlige medarbejder, idet den nøgleansvarlige medarbejder fortsat bar nøglen på sig.

Ved kontrolbesøget var der således fortsat umiddelbar adgang til et større kontantbeløb, trods beskrivelsen i virksomhedens handlingsplan om, at pengeskabet vil blive udstyret med tidslås, ligesom der ikke var foretaget en revidering af skiltning i forhold til relevante og særlige piktogrammer, trods virksomhedens tilbagemelding om ændringer på dette område.

Virksomheden havde i klagen blandt andet anført, at forebyggelsesniveauet var i overensstemmelse med såvel BAR-Handels vejledning - ”røveri i butikker” som At-vejledning D.4.3, voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, hvorfor Arbejdstilsynet ikke kan stille yderligere krav.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsen.

Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Det fremgår af § 7, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal forebygge risikoen for røveri, idet der ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg fortsat var adgang til større kontantbeløb i pengeskabet, da pengeskabet umiddelbart kan åbnes af den nøgleansvarlige medarbejder, idet den nøgleansvarlige medarbejder bærer nøglen på sig.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der ved kontrolbesøget fortsat var umiddelbar adgang til et større kontantbeløb, trods beskrivelsen i virksomhedens handlingsplan om, at pengeskabet udstyres med tidslås.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg fortsat ikke var foretaget en revidering af skiltning i forhold til relevante og særlige piktogrammer, trods virksomhedens tilbagemelding om ændringer på dette område. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2013-6024-28424).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring