Gå til indhold

Påbud om straks at opstille cirkustelt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud, således at en virksomhed straks skulle sikre, at et cirkustelt opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at underlag, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til cirkusteltets vægt, form og anvendelse, samt cirkusteltets placering og opstillingsmåde i forhold til de omgivende forhold som fx vind- og jordbundsforhold. OBS ! : SE nyhedsbrev nr. 5 / 2016, sag nr. 7 om genoptagelse og ophævelse af denne afgørelse.

Arbejdstilsynet undersøgte en ulykke, hvor at cirkustelt var væltet under en forestilling, og hvor en ansat var komme til skade og konstaterede, at ankerpladerne for bardunerne på cirkusteltets sydside var revet op. Nogle af jordspyddene var revet op, andre var trukket delvis op og havde ændret vinkel, så ankerpladerne kunne glide op over spyddene.

Desuden konstaterede Arbejdstilsynet, at jordbunden under ankerpladerne på cirkusteltets sydside var blød og våd, idet jorden var sumpet, og der i området var vand, hvorved jorden ikke havde den fornødne styrke og stabilitet til at holde bardunerne på plads.

SE nyhedsbrev nr. 5 / 2016, sag nr. 7 om genoptagelse og ophævelse af denne afgørelse. Link: Nyhedsbrev nr. 5 / 2016 (klik her)

Regler

Det fremgår af § 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af § 2, stk. 1, nr. 1, litra b), i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der ved tekniske hjælpemidler forstås redskaber og enhver anden lignende indretning, der anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultet.

Det fremgår af § 4, i samme bekendtgørelse, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 7, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og nr. 4, i samme bekendtgørelse, at opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Det skal herunder sikres, at underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjælpemidlets vægt, form og anvendelse, og placering og opstillingsmåde er forsvarlig under hensyn til de omgivende forhold.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden straks skulle sikre, at cirkusteltet opstilles således, at det kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at underlag, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til cirkusteltets vægt, form og anvendelse, samt at cirkusteltets placering og opstillingsmåde er forsvarlig under hensyn til de omgivende forhold som fx vind- og jordbundsforhold.

Nævnet lagde vægt på, at jordbunden under ankerpladerne på cirkusteltets sydside var blød og våd, idet jorden var sumpet, i områder næsten frit vand, hvorved jorden ikke havde den fornødne styrke og stabilitet til at holde bardunerne på plads.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at ankerpladerne for bardunerne på cirkusteltets sydside var revet op. Nogle af jordspyddene var revet op, andre var trukket delvis op og havde ændret vinkel, så ankerpladerne kunne glide op over spyddene. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr.2014-6042-01405).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring