Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 11/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om sikre at arbejde på en skole ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning og påbud om brug af en arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at sikre, at arbejdet på en skole ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, og at der ved løsningen af arbejdsmiljøproblemet skulle bruges en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet der på skolen forekommer skældud, latterliggørelse og sårende bemærkninger, og at de ansatte har svært ved at forsvare sig mod handlingerne.  

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at sikre de beskæftigede ved vejarbejde

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed er rette modtager af et påbud om  effektivt at sikre de beskæftigede mod risiko for påkørsel ved arbejde med maskinudlægning af asfalt på vejen, da en af virksomhedens ansatte arbejdede på vejen og betjente en asfaltudlægger, mens trafikken passerede den ansatte med en afstand på under 1 meter.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at reducere risikoen for vold og trusler ved, at beboere på et forsorgshjem har adgang til køkkenknive

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at reducere risiko for vold ved at beboere på et forsorgshjem har adgang til køkkenknive, da der var en konkret risiko for vold og trusler i de ansattes arbejde når knive er frit tilgængelige i køkkenerne, og der ikke er foretaget en systematisk vurdering af risikoen ved, at alle boerne har fri adgang til knive i enhedernes køkkener.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold, trusler og traumatiske hændelser som følge af røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at forebygge risiko for vold, trusler og traumatiske hændelser som følge af røveri, idet pengehåndteringen ikke foregik diskret.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at forebygge risiko for vold, trusler og traumatiske hændelser som følge af røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at forebygge risiko for vold og trusler i forbindelse med røverier i en dagligvareforretning, idet nævnet fandt at der i forretningen foregik pengehåndtering, som ikke er diskret.

Sag nr. 6: Hjemvisning af påbud om at sikre forsvarlige køreveje til et aflæsningssted

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at en vognmandsvirksomhed skulle sikre forsvarlige køreveje frem til et aflæsningssted, idet Arbejdstilsynet ved afgørelsen, blandt andet havde anvendt reglerne om bygge- og anlægsarbejde, og nævnet vurderede, at lastbilchauffører med vogntog, som leverer opfyldningsjord til en byggeplads, ikke er omfattet af reglerne om bygge- og anlægsarbejde.

Sag nr. 7: Påbud om straks at sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion, da nævnet fandt, at en ansat ikke havde fået en tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejde som slusemand på en farefri måde.

Sag nr. 8: Påbud om straks at sikre, at personer med psoriasis ikke arbejder med epoxyprodukter

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede en afgørelse om, at en virksomhed straks skulle sikre, at personer med psoriasis ikke arbejder med epoxyprodukter, idet Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at psoriasis kan sidestilles med eksem, og derfor er omfattet af reglen om, at personer, der har eksem, ikke må arbejde med epoxyharpikser.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 11/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring