Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 10/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Sag nr. 1: Ophævelse af påbud om, at en dagligvarebutik skulle sikre effektivt tilsyn med brug af dropboks i kasselinjen

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at sikre effektivt tilsyn med, at ansatte brugte dropboks i en dagligvarebutik, fordi Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der var en unødig fare i forhold til røveririsikoen.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om alarmsystemer, som kan advare om farer ved kørende tog i tunneller i forbindelse med evakuering

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at det ved et tunnelarbejde straks skulle sikres, at  alarmsystemer effektivt advarede om faren for tog i forbindelse med en evakuering. Nævnet fastholdt også påbud om, at der straks skulle udarbejdes en plan for evakuering.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre instruktion i at udføre arbejde i en udgravning på farefri måde

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte fik nødvendig og tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet i en udgravning på en farefri måde.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre mod unødig påvirkning fra hudirriterende og allergifremkaldende frisørprodukter

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en frisørsalon skulle sørge for, at arbejdet med frisørprodukter ikke medførte unødig påvirkning fra hudirriterende og allergifremkaldende stoffer.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af 25 kg tunge sække

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at de ansatte brugte egnede tekniske hjælpemidler, når de løftede sække med en vægt på 25 kg.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge vold og risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri, fordi virksomhedens eksterne pengetransport ikke foregik diskret.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 10/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring