Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 9/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at medbringe risikoen ved, at beboere på et forsorgshjem har adgang til køkkenknive, sikre brugbare og tilstrækkeligt med alarmer, samt forebygge risikoen ved at beboere nægter at tage deres medicin

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at reducere risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til knive i et forsorgshjems køkkener.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøgene kunne konstatere, at der i forbindelse med en dødsulykke blev anvendt en kniv fra køkkenet til at overfalde medarbejderen med, idet forsorgshjemmet ikke foretog en risikovurdering i forhold til de enkelte beboere, der har adgang til knive i køkkenerne.

Nævnet fastholdt desuden påbud om straks at reducere risikoen for vold og trusler ved at sikre, at ansatte hurtigt og effektivt kan få hjælp, idet der på forsorgshjemmet var uklarhed om, hvornår man bærer alarmer, og hvor de kan hentes, hvis der mangler alarmer, eller de er i stykker.

Nævnet fastholdt endvidere påbud om straks at etablere foranstaltninger til forebyggelse af vold og trusler om vold i arbejdet med beboere på forsorgshjemmet, idet forsorgshjemmet ikke foretog en organiseret tilrettelæggelse af risikovurdering af beboere, heller ikke i forbindelse med at beboerne bliver psykisk dårligere ved ophør af ordineret medicin, som de nægter at tage.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at der på en døgninstitution for autister skal træffes foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp efter traumatiske hændelser i arbejdet, idet institutionen ikke havde fastlagt indholdet af psykisk førstehjælp, og ikke havde udpeget personer til at stå for psykisk førstehjælp.

Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for røveri, vold og trusler om vold

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en dagligvarebutik skal forebygge risikoen for røveri, vold og trusler ved at pengehåndteringen ikke foregik diskret, idet dette foregik ved at pengene lægges ned i en gennemsigtig bankpose eller i en sort boks, når der er kunder i kø ved kassen, og fordi pengene bæres synligt i hånden gennem butikken til baglokalet.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at underrette medarbejdere om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp – men ophævelse af påbud om psykisk arbejdsmiljø og om fornøden oplæring

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at et nedrivningsfirma skulle underrette medarbejderne om virksomhedens foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, idet virksomheden ikke havde underrettet alle ansatte om, at virksomheden har en plan for psykisk førstehjælp, og hvem der er udpeget som ansvarlig til at yde psykisk førstehjælp.

Nævnet ophævede den del af afgørelsen om at træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp og om at sikre, at de personer, der skal stå for psykisk førstehjælp, er fornødent oplært, idet Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden på tilsynstidspunktet ikke havde foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp og ikke havde  udpeget personer og oplært dem vedrørende psykisk førstehjælp.

Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at arbejdsborde i en reception i fornødent omfang er indstillelige, og at der er plads foran tastatur og mus til at hvile hænder og arme ved skærmarbejdspladserne

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomheden skulle sikre, at arbejdsbordene i virksomhedens reception i fornødent omfang er indstillelige, idet arbejdspladsen i receptionen anvendes af flere forskellige medarbejdere, som arbejder ved arbejdsbordet i samlet mere end 1-2 timer næsten dagligt, og fordi arbejdsbordet ikke kunne indstilles i højden til den enkelte medarbejder.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt desuden påbud om, at virksomheden skulle indrette skærmarbejdspladserne i receptionen, så der er plads foran tastatur og mus til at hvile hænder og arme, idet receptionisterne arbejder ved en skærm i cirka 2 timer hver arbejdsdag, og en leder i cirka 3 timer hver arbejdsdag, og fordi der ved arbejdspladsen ikke var støtte til underarme og håndled under arbejdet med tastatur og mus.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre at medarbejdere ikke arbejder alene med de af en institutions brugere, som har en kendt voldelig adfærd

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at en institution med tilbud til autister  straks skulle reducere risikoen for vold ved at sikre, at medarbejderne ikke arbejdede alene med brugere med kendt voldelig adfærd på institutionen.

Nævnet fandt, at risikoen for vold og trusler ved alenearbejde ikke var forebygget tilstrækkeligt, da der ikke var foretaget en tilstrækkelig systematiske registrering af voldstilfælde samt udarbejdelse af risikovurdering af hver bruger i forhold til risikoen ved alenearbejde.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 9/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring