Gå til indhold

Fastholdelse af afgørelse om at en rundsav ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved at virksomhedens rundsav ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet et træstykke blev fremført med hænderne/fingrene tæt forbi savklingen, hvilket medførte risiko for at få hånd/fingre ind i klingen under fremføringen.

I forbindelse med en undersøgelse af en arbejdsulykke, hvor en ansat kom til skade under anvendelse af en rundsav og mistede de to yderste led på højre hånds pegefinger konstaterede Arbejdstilsynet, at ulykke var sket ved, at mindre træstykke blev fremført med hænderne/fingrene tæt forbi savklingen, hvilket medførte risiko for at få hånd/fingre ind i klingen under fremføringen.

Virksomheden oplyste, at træstykket som blev bearbejdet ved ulykken var 19 mm tykt, og at emnets dimensioner ikke tillod anvendelse af formatsavens ”fremføringsslæde” til fremføring.

Virksomheden oplyste desuden, at den ansatte ved ulykken ikke anvendte den foreskrevne ”skubbepind”, som skal anvendes, når emnets bredde forhindrer, at formatsavens ”fremføringsslæde” kan anvendes.

Den ansatte oplyste, at træstykket under andet snit begyndte at ryste, hvorved hans højre pegefinger blev trukket ind i klingen, og at han herved mistede de to yderste led på pegefingeren.

Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse uden påbud om, at rundsaven ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at beskyttelsesudstyr aktuelt ikke blev anvendt efter hensigten.

Regler

Det fremgår af § 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at maskiner og maskindele skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det følger af 9, stk. 2, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved at virksomhedens rundsav ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at træstykket ved ulykken blev fremført med hænderne/fingrene tæt forbi savklingen, hvilket medførte risiko for at få hånd/fingre ind i klingen under fremføringen. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr. 2014-6040-02985).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring