Gå til indhold

September 2020

I Nyt om børn kan du denne gang læse om Børnesagsbarometret 2020, som giver et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet, høre nyeste afsnit i vores podcastserie Ankestyrelsen undersøger, som handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Og så kan du holde dig ajour med nye principmeddelelser samt kurser og webinarer. God fornøjelse.

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet
Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Årets Børnesagsbarometer er baseret på 735 sager fra 37 kommuner.

Læs mere på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 22-20 om anbringelse uden for hjemmet - udenlandsk statsborger - udrejse af Danmark - EMRK - FN’s børnekonvention

Principmeddelelsen er en omskrivning af C-32-00: Hvis betingelserne for at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet er opfyldt, og barnet eller den unge har lovligt ophold i landet, er det ikke i strid med de internationale regler om beskyttelse og bevarelse af familieforhold at anbringe barnet, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke har dansk statsborgerskab og ønsker at forlade landet.

Se principmeddelelse 22-20 på Retsinformation


Ankestyrelsens principmeddelelse 21-20 om undersøgelse med tvang - afklaring nødvendig - anbringelsesgrundlag - sagen tilstrækkeligt oplyst
Principmeddelelsen er en omskrivning af C-42-03: Kommunen skal undersøge et barns eller en ungs forhold ved en børnefaglig undersøgelse, hvis kommunen vurderer, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte. Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Se principmeddelelse 21-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 20-20 om afgørelser fra børn og unge-udvalget - sagens behandling i Ankestyrelsen - forældremyndighedsindehaver forhindret i fremmøde - udtaleret
Principmeddelelsen er en omskrivning af C-48-02. Børn og unge-udvalgets afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Inden Ankestyrelsen træffer afgørelse, har indehaveren af forældremyndigheden, barnet, der er fyldt 12 år eller den unge, parternes advokater eller en eventuel anden bisidder mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen.

Se principmeddelelse 20-20 på Retsinformation

Podcast: Hvad har betydning for et godt samarbejde mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap?
Vi har udgivet fjerde afsnit i vores podcastserie ”Ankestyrelsen undersøger”, som denne gang handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Podcasten tager udgangspunkt i undersøgelsen ’Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap’, som bl.a. viser, at skal samarbejdet være velfungerende, skal kommunerne udvise anerkendelse og empati og sørge for, at der sker en løbende orientering og forventningsafstemning med forældrene.

Lyt med via vores hjemmeside

Kurser og læring på børneområdet
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor finder du et lille udpluk. Vi tilbyder også skræddersyede forløb. Kontakt os på kursus-ast@ast.dk

Sager der behandles i børn og unge-udvalget, den 4. november 2020 i København

Sager der behandles i børn og unge-udvalget, den 11. november 2020 i Horsens

Kursus for advokater, der behandler børn og unge-udvalgssager, den 12. november 2020 i Middelfart

Anbringelse på særlige anbringelsessteder, den 17. november 2020 i Horsens

Se alle kurser på børneområdet

Deltag i vores gratis webinarer

Webinar om Børnesagsbarometret, den 24. september 2020

Kommende dialogmøder

Se vores kommende dialogmøder i 2020

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring