Kommende dialogmøder

Overblik over Ankestyrelsens kommende dialogmøder med tilmelding.
24 okt 2019

Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet

Tilmeldingsfrist 3. oktober 2019.
Ankestyrelsen, Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne.

18 nov 2019

Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet

Tilmedlingsfrist 28. oktober 2019.
Ankestyrelsen, København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV

Dialogmødet er for faglige tovholdere og mellemledere i kommunerne, der arbejder på børne- og/eller voksenhandicapområdet.

19 nov 2019

Dialogmøde om Ankestyrelsens praksis ved beregning af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, når borgeren har indtægter

Tilmeldingsfrist 1. november 2019.
Ankestyrelsen, København Teglholmsgade 3, 2450 København SV

For kommunale faglige ledere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet.

25 nov 2019

Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet

Tilmeldingsfrist 4. november 2019.
Ankestyrelsen, Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

Dialogmødet er for faglige tovholdere og mellemledere i kommunerne, der arbejder på børne- og/eller voksenhandicapområdet.

25 nov 2019

Dialogmøde med advokater der møder i børnesager

Tilmeldingsfrist 20. november 2019
Ankestyrelsen, Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

Dialogmødet er forbeholdt advokater der møder i børnesager i Ankestyrelsen og ved domstolene.

18 dec 2019

Dialogmøde om Ankestyrelsens praksis ved beregning af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, når borgeren har indtægter

Tilmeldingsfrist 29. november 2019.
Ankestyrelsen, Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

For kommunale faglige ledere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet.

Sidst opdateret 01.04.2019