Kommende dialogmøder

Overblik over Ankestyrelsens kommende dialogmøder med tilmelding.
06 nov 2020

Ankestyrelsens dialogmøde for kommunerne om ændringerne pr. 1. marts 2020 i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge

Dialogmøde vil foregå online i en lidt ændret form for at begrænse spredningen af coronavirus. Det betyder, at mødet kun vil vare 1,5 time,
Online via Skype

For tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne i kommunerne.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring