Gå til indhold

Anbringelse på særlige anbringelsessteder

Servicelovens §§ 63 a – c samt bestemmelserne i lov om voksenansvar om kommunens opgaver under anbringelsen på anbringelsessteder, omfattet af servicelovens § 63 a – c.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 17. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kommunale sagsbehandlere og fagchefer, der behandler sager, hvor et barn eller en ung skal anbringes på ovennævnte særlige anbringelsessteder eller hvor barnet eller den unge skal skifte anbringelsessted til et af ovennævnte anbringelsessted. Kurset er også relevant for medlemmer af børn og unge-udvalgene.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2053
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 18. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Kommunen og børn og unge-udvalget skal være opmærksom på en række forhold, hvis et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet på følgende anbringelsessteder:

  • Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner
  • Sikrede døgninstitutioner
  • Særlig sikrede afdelinger

Det drejer sig om, hvem der har afgørelseskompetencen og hvilke krav, der skal være opfyldt for anbringelse de pågældende steder og hvilke afgørelser, der kan og skal træffes under anbringelsen på stederne.

Vi kommer ind på samspillet mellem serviceloven og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge på dette område.

Kurset vil også komme ind på kravene til en afgørelse om ændring af anbringelsessted og muligheden for at træffe foreløbige afgørelser.

På kurset vil vi inddrage eksempler fra Ankestyrelsens praksis.

Hvad får du ud af kurset?

Du vil få et bredt kendskab til processen og hvilke krav, der skal være opfyldt, når et barn eller en ung skal anbringes på ovennævnte særlige anbringelsessteder, eller når barnet eller den unge skal skifte anbringelsessted til et af ovennævnte anbringelsessteder. Du vil blive skarp på kravene til indstillinger til børn og unge-udvalget i de nævnte situationer. Du vil også få kendskab til tidsfrister og hvilke afgørelser, kommunen efterfølgende træffer, når barnet eller den unge er anbragt på et af de nævnte anbringelsessteder.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kommunale sagsbehandlere og fagchefer, der behandler sager, hvor et barn eller en ung skal anbringes på ovennævnte særlige anbringelsessteder eller hvor barnet eller den unge skal skifte anbringelsessted til et af ovennævnte anbringelsessted. Kurset er også relevant for medlemmer af børn og unge-udvalgene.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 17. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring