Gå til indhold

September 2020

I Nyt om beskæftigelse kan du læse om Ankestyrelsens evaluering af det sociale frikort. Vi har udsendt tre nye principmeddelelser om bl.a. revalidering og sygedagpenge, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

Evaluering af det sociale frikort
I 2018 vedtog Folketinget en forsøgsordning med det sociale frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019. Ankestyrelsen har evalueret forsøgsordningen for at få en helhedsforståelse af dens muligheder, effekter og barrierer.

Læs mere om evaluering af det sociale frikort på vores hjemmeside

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Læs nyhed på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 16-20 om revalidering - målgruppe - arbejdsevne - ufaglært - uddannelse - kompetencer – ressourcer
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om målgruppen for revalidering. Principmeddelelsen er en sammenskrivning af A-4-08, A-11-08, 178-09, 208-09, 227-09, 15-10 og 38-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis om målgruppen for revalidering, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Se principmeddelelse 16-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 17-20 om revalidering - indsats - uddannelse - skånebehov - beskæftigelsesmål - jobplan – erhvervsplan
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om indsatserne i et revalideringsforløb. Principmeddelelsen er en sammenskrivning af O-5-99, A-13-02, A-22-02, A-48-02, N-12-05, A-26-05, A-21-08, 111-10, 7-11, 142-11 og 212-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis om indsatserne i et revalideringsforløb, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Se principmeddelelse 17-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-20 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - løsarbejder – arbejdsgiverperiode
Principmeddelelsen fastslår: En løsarbejder har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 30 kalenderdage fra første fraværsdag (arbejdsgiverperioden), når pågældende opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen og ikke modtager løn under sygdom eller sygedagpenge fra sin arbejdsgiver for samme periode.

Se principmeddelelse 18-20 på Retsinformation

Lovændring: Kommuner skal fremover bruge Ankestyrelsens skema, når de indbringer en uenighed om kommunernes forpligtelser
Folketinget har vedtaget en ændring af retssikkerhedsloven. Det betyder, at det nu er obligatorisk for kommuner at bruge Ankestyrelsens skema, når de indsender sager om uenighed om kommunernes forpligtelser.

Læs mere på vores hjemmeside

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud. Webinar og dialogmøder er gratis.

Betalingskurser
Nedenfor kan du se et lille udpluk af betalingskurser i 2020.

Grundkursus om retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven, den 8. september 2020 i Horsens

Grundkursus om retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven, den 14. september 2020 i København

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb, den 25. november 2020 i Horsens (Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter)

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb, den 1. december 2020 i København (Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter)

Se alle vores kurser på beskæftigelsesområdet

Webinar
Vi tilbyder løbende webinarer. Følg med på vores hjemmeside, hvor du også kan se eller gense afholdte webinarer på beskæftigelsesområdet.

Se alle webinarer

Se tidligere afholdte webinarer

Dialogmøder
Vi tilbyder fire dialogmøder på beskæftigelsesområdet i løbet af efteråret. Kurserne er målrettede kommunale sagsbehandlere og faglige ledere/fagkoordinatorer.

Dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning, den 28. september 2020 i Aalborg

Dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning, den 30. september 2020 i København

Dialogmøde om sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, den 6. oktober 2020 8 (vi forventer at holde dialogmødet virtuelt)

Dialogmøde om sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, den 8. oktober 2020 (vi forventer at holde diaglogmødet virtuelt)


Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring