Gå til indhold

Beskæftigelsesområdet

Webinarer inden for Beskæftigelsesområdet
10 mar 2021

Webinar om Principafgørelse 42-19 - hvordan trækker man indtægter fra i kontanthjælpen?

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Den 10. marts 2021 holder vi webinar om, hvordan man trækker indtægter fra i kontanthjælpen. Webinaret vil med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 foretage en uddybende gennemgang af, hvordan man konkret beregner et fradrag i en borgers hjælp, når borger har indtægter. I vil modtage nogle opgaver på forhånd, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen fra din egen skærm.

27 maj 2020

Udviklingsperspektiv i sager om førtidspension og ressourceforløb

Webinaret er afholdt.

For kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.

09 mar 2020

Webinar om principmeddelelse 102-16

Webinaret er afholdt.

Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.

03 mar 2020

Sygedagpengelovens § 56

Webinaret er afholdt.

Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

16 dec 2019

Webinar om integrationslovens § 18

Webinaret er afholdt.

Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?

04 dec 2019

Webinar om principmeddelelse 16-19

Webinaret er afholdt..

Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).

28 nov 2019

Webinar om principmeddelelse 31-19

Webinaret er afholdt.

Om sygedagpenge og ferie.

26 sep 2019

Webinar om principafgørelse 37-19

Webinaret er afholdt.

Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.

29 aug 2019

Webinar om principafgørelse 38-19

Webinaret er afholdt.

Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.

11 jun 2019

Webinar om principafgørelse 26-19

Webinaret er afholdt.

Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.

Sidst opdateret 14.07.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring