Gå til indhold

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb

Sådan behandler du sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.
Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter. Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 25. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2056
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

Ankestyrelsen behandler mange sager om vurdering af uarbejdsdygtighed. Det giver os viden om udfordringerne med regler og praksis, og hjælper os til at målrette vores kurser.

Dagen kommer til at handle om:

  • Gældende lovregler
  • Ankestyrelsens praksis og principafgørelser
  • Oplysningsgrundlaget og brug af lægelige oplysninger

Det får du ud af kurset

Du får et grundlæggende kendskab til det juridiske grundlag, som er betingelsen for en retlig rigtig og velbegrundet afgørelse om uarbejdsdygtighed. Du bliver endnu bedre til at behandle sager på sygedagpengeområdet og får større forståelse for juraen bag reglerne.

Hvis der er noget, du er særlig interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 25. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 25.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring