Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
09/09 2020 from 09:30 to 16:00 Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens,

På kurset kommer vi rundt om vurdering af arbejdsevnen set i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension belyst ud fra lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring