Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 7/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Lov om arbejdsmiljø

Fastholdelse af afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljøloven ved ikke at sikre forsvarlig opfyldning af frugt og grønt i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved ikke at have sikret, at opfyldning af frugt og grønt foregik forsvarligt.  Nævnet fandt, at arbejdet med manuel håndtering af frugt og grønt ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Fastholdelse af afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljøloven ved ikke at sikre forsvarlig opfyldning af frugt og grønt i en dagligvarebutik

Fastholdelse af påbud om passende temperatur i butik, men afgørelse om påbud for lagre og varemodtagelse sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i virksomhedens butik. Men den tilsvarende afgørelse for varemodtagelsen og lagrene sendte nævnet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet.

Fastholdelse af påbud om passende temperatur i butik, men afgørelse om påbud for lagre og varemodtagelse sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Ophævelse af påbud om forsvarligt løft af mælkekasser

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af mælkekasser i en butik blev udført fuldt forsvarligt. Nævnet fandt, at mangelfuld partshøring i sagen medførte, at påbuddet var ugyldigt og skulle ophæves.

Ophævelse af påbud om forsvarligt løft af mælkekasser

Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger på skæve gulve sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Et påbud om at undgå unødige fysiske belastninger som følge af skæve gulve i en kosmetikafdeling blev sendt til fornyet behandling i Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at  sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffe afgørelse i sagen.

Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger på skæve gulve sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Påbud om instruktion i forsvarlig håndtering af tunge varer sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Et påbud om instruktion i forsvarlig håndtering af tunge varer blev sendt til fornyet behandling i Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at de ansatte ikke fik tilstrækkelig instruktion i at tilrettelægge og udføre håndtering af tunge varer på en farefri måde.

Påbud om instruktion i forsvarlig håndtering af tunge varer sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Ophævelse af påbud om at forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med håndtering af penge i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skulle forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med arbejdet med kontanthåndtering. Nævnet fandt det ikke dokumenteret, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler om at forebygge risikoen for røveri.

Ophævelse af påbud om at forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med håndtering af penge i en dagligvarebutik

Fastholdelse af påbud om, at arbejde ikke må medføre risiko for helbredsforringelse som følge af mobning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at det skulle sikres, at arbejdet i en kirke ikke medførte risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, og at arbejdsgiveren skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Nævnet fandt, at problemerne med mobning på arbejdspladsen ikke var forebygget tilstrækkeligt.

Fastholdelse af påbud om, at arbejde ikke må medføre risiko for helbredsforringelse som følge af mobning

Afgørelse om, at en klage skulle behandles, selvom den var indkommet sent

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en klage ville blive behandlet, selvom den var indkommet på sidste fristdag efter kontortids ophør. Klagen var rettidig, fordi Arbejdstilsynet i afgørelsens klagevejledning ikke havde angivet kontortids ophør, eller hvad der forstås ved kontortids ophør. Kontortiderne var heller ikke angivet på det anvendte brevpapir.

Afgørelse om, at en klage skulle behandles, selvom den var indkommet sent

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 7/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring