Gå til indhold

Fastholdelse af afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljøloven ved ikke at sikre forsvarlig opfyldning af frugt og grønt i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksom-hede havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved ikke at have sikret, at opfyld-ning af frugt og grønt foregik forsvarligt. Nævnet fandt, at arbejdet med manuel håndtering af frugt og grønt ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet besøgte en dagligvarebutik og så, at butikkens leder arbejdede med opfyldning af frugt- og grøntkasser i butikken. Der var 1 palle med frugt og grønt til opfyldning. Kasserne på pallen vejede fra få kilo op til 18 kg.

Arbejdstilsynet vurderede, at lederen løftede i 3/4 arms afstand, idet han løftede fra en palle placeret på gulvet op til udstillingshylder placeret i tre forskellige højder. Pallen havde en højde på cirka 15 cm, og den nederste hylde var placeret i cirka 15-20 cm´s højde over gulvet. Hylderne var indrettet i to rækker med bagsiden mod hinanden, og de var skråtstillet med den bredeste hylde nederst. Den mellemste hylde var trukket 20-30 cm tilbage i forhold til den nederste hylde, og den øverste var ligeledes trukket 20-30 cm tilbage i forhold til den mellemste.

Butikslederen løftede:

  • 3 løft af 12 kg med foroverbøjning og vredet ryg
  • 5 løft af 14 kg under knæhøjde med foroverbøjet og      vredet ryg
  • 2 løft (1 kasse æbler og 1 kasse druer) af 16 kg      under knæhøjde og med foroverbøjet ryg
  • 2 løft af 18 kg (bananer) under knæhøjde med      foroverbøjet og vredet ryg
  • 1 løft af 24 kg (2 kasser clementiner) under      knæhøjde og med foroverbøjet ryg.

Efter besøget sendte Arbejdstilsynet en høring til virksomheden, som svarede tilbage, at forholdene var bragt i orden.

Arbejdstilsynet traf herefter afgørelse om, at virksomheden ved tilsynsbesøget havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen. Tilsynet meddelte virksomheden, at eftersom virksomheden havde bragt forholdene i orden, behøvede virksomheden ikke at foretage sig yderligere.

Virksomheden mente ikke, at løftearbejdet havde en karakter, der var egnet til at overvinde kroppens naturlige styrke på kort eller lang sigt, og klagede derfor over afgørelsen.

Regler

Det fremgår af § 38 i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen ved ikke at have sikret, at opfyldning af frugt og grønt foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet nævnet fandt, at arbejdet med manuel håndtering af frugt og grønt ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget havde konstateret, at en medarbejder (butikslederen) håndterede frugt- og grøntkasser med en vægt på 12 til 24 kg, og at håndteringen foregik i ¾ arms afstand og med forværrende faktorer.

Nævnet lagde vægt på, at medarbejderen løftede byrderne med en frekvens på cirka 22 løft i timen og en varighed på mellem 3 timer og 3 timer og 34 minutter om ugen.

Nævnet lagde endelig vægt på, at billedmaterialet i sagen understøtter, at løftene blev foretaget med foroverbøjet og vredet ryg.

Nævnet bemærkede til klagen, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget havde konstateret, at butikslederen håndterede frugt- og grøntkasser med en vægt på 12 til 24 kg, og at håndteringen foregik i ¾ arms afstand, og flere løft foregik under knæhøjde og med foroverbøjet ryg, hvilket bekræftes af de indsatte fotos i afgørelsen, hvorved det beskrevne og oplyste arbejde ikke foregik sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr. 2014-6023-02218).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring