PAS (Post Adoption Services)

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt, dvs. lige før og lige efter adoptionen er vigtig og brugbar for mange adoptivfamilier. Cirka tre måneder inden barnet hjemtages skal I som familie modtage tre timers obligatorisk rådgivning, som en del af jeres forberedelse. Efter modtagelsen af jeres barn skal I, inden for de tre første måneder, modtage yderligere tre timers obligatorisk rådgivning. Det er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. i hverdagssituationer, som ikke fungerer godt, eller hvis familien kommer i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang. Senere kan det være institutionslivet eller skolegangen, der udfordrer. Også teenagealderen kan være en tid, hvor barnet har spørgsmål eller svære følelser som kan udtrykkes forskelligt. Eksempelvis: Hvorfor er jeg blevet bortadopteret, hvem er mine biologiske forældre, og hvorfor blev jeg fravalgt af dem? Har jeg biologiske søskende og andre slægtninge, som ved noget om mit ophav? Som forælder skal du kunne støtte dit barn i denne proces. En eventuel rejse tilbage til oprindelseslandet kan ligeledes være vigtigt at få talt igennem. I teenageårene sker der samtidig en frigørelsesproces i forhold til adoptivforældrene, som kan indeholde nogle særlige aspekter. Rådgivning og støtte til familierne er vigtig i alle årene.

Om PAS-ordningen

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. Danmark er forpligtet til at fremme dette arbejde gennem Haagerkonventionen.

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat. I 2016 blev der bevilliget 7.3 millioner kroner årligt som en permanent bevilling til PAS-ordningen, og derudover er der bevilliget 2 millioner kroner til et forsøgsprojekt i 2016-2017 med rådgivning til voksne adopterede.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. Er du adopteret ved familie- eller stedbarnsadoption, kan PAS-ordningens tilbud ikke benyttes.

For dig som adoptant

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adoptant:

For dig som adopteret 

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adopteret:

For dig som fagperson

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som fagperson: 

Du kan finde uddybende information om de forskellige tilbud i menuen til venstre. 

Sidst opdateret 12.12.2017