Gå til indhold

November 2020

I Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen. Vi har offentliggjort en række nye principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området.

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen
Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager. Vi har i den forbindelse offentliggjort principmeddelelse 31-20.

Læs nyhed på vores hjemmeside


Læs principmeddelelse 31-20 på Retsinformation


Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud

Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

Læs artikel på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 24-20 om rehabiliteringsplanens forberedende del - LÆ 265 – oplysningsgrundlag

Principmeddelelsen fastslår: For en række sager på beskæftigelsesområdet skal der udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del, som indgår i oplysningsgrundlaget.

Læs principmeddelelse 24 -20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 25-20 om ressourceforløbsydelse - jobafklaringsforløb - fradrag - lønindtægt - løn under sygdom
Principmeddelelsen fastslår: Når en person får ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, skal indtægter som hovedregel trækkes fra ressourceforløbsydelsen fuldt ud (krone for krone).

Læs principmeddelelse 25-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 26-20 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 99-17. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om fradrag i ressourceforløbsydelse for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste. Omskrivningen er sket, fordi den udmeldte praksis i principmeddelelse 99-17 om lønindtægt er erstattet af ny praksis, som fremgår af principmeddelelse 25-20.

Læs principmeddelelse 26-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 27-20 om sygedagpenge - beregning - ophør af ansættelse - ledig lønmodtager – arbejdsløshedskasse
Principmeddelelsen fastslår: Sygedagpenge til lønmodtagere, der er fuldt uarbejdsdygtige på grund af sygdom, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal under sygefraværet og den timefortjeneste, som lønmodtageren i gennemsnit har opnået i aktuelle ansættelsesforhold i de seneste tre afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag.

Læs principmeddelelse 27-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 28-20 om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - egen sygdom - sociale forhold – personlighedsstruktur

Principmeddelelsen fastslår: Formålet med sygedagpengeloven er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom samt at medvirke til, at den sygemeldte genvinder arbejdsevnen og vender tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Læs principmeddelelse 28-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse
Principmeddelelsen fastslår: Fristoverskridelsens længde kan ikke i sig selv føre til, at en klagefrist kan fraviges. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Det betyder, at en klage, der er modtaget hos myndigheden klokken 00:00 og derefter først kan anses for at være kommet frem efter døgnets udløb.

Læs principmeddelelse 29-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-20 om personlig assistance - udmåling - timer - arbejdstid - flere ansættelsesforhold – ventetid
Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at en borger med handicap er berettiget til personlig assistance, herunder kravet om, at erhvervet ikke må være uforeneligt med funktionsnedsættelsen (se principmeddelelse 28-19). Hvis borgeren opfylder alle betingelserne, skal omfanget af borgerens ret til personlig assistance udmåles.

Læs principmeddelelse 31-20 på Retsinformation

Praksisnotater fra temamøder

I Ankestyrelsen afgør vi hvert år omkring 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder.

Praksisnotat fra temamøde i uge 38 om sygedagpengelovens regler i forhold til behandling af sager om Covid-19

Praksisnotat fra temamøde i uge 38 om førtidspension

Årsberetning 2019 for Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2019 er nu publiceret. Her kan du bl.a. læse om nævnets sager, sammensætning og kompetence.

Læs årsberetningen på vores hjemmeside

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud. Webinar og dialogmøder er gratis.

Betalingskurser
Tilmeld dig ét af vores åbne online betalingskurser. Nedenfor kan du se kurserne for resten af året.

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb, den 25. november 2020 (online)

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb, den 1. december 2020 (online)

Vi er i gang med at lægge sidst hånd på de mange åbne betalingskurser for 2021. Vil du være sikker på at få besked, når de er offentliggjort? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev om kurser og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrev om kurser og læring

Søger du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb, kan du kontakte os på kursus-ast@ast.dk

Deltag i vores gratis webinarer

Vi udbyder løbende nye webinarer. Følg med på vores hjemmesiden.

Se kommende webinarer

Se eller gense afholdte webinarer på beskæftigelsesområdet

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring