Gå til indhold

Juli 2020

I 'Nyt om beskæftigelse' får du seneste nyt fra og om beskæftigelsesområdet. Du kan bl.a. læse en artikel om forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven, når barnet er indlagt på hospitalet, og så har vi udsendt tre nye principmeddelelser. Og så holder vi dig ajour med kurser og dialogmøder om emner inden for beskæftigelsesområdet. God fornøjelse.

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere, der er gift med EU- eller EØS-statsborgere
Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager sager om pension til borgere, der er gift med personer, der er EØS-statsborgere eller statsborgere i et andet EU-land end Danmark.

Læs nyhed om genoptagelse af sager

Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet
Vi ser i vores klagesager, at særligt forældre til for tidligt fødte børn ønsker en længere forlængelse af deres orlov, end barselsloven giver mulighed for. Det ser vi, når et barn er født for tidligt og sendes hjem med forældrene efter en indlæggelse på hospitalet. Det kalder hospitalerne ”tilbud om tidligt hjemmeophold”.

Læs artikel om forlænget orlov efter barselsloven

Ankestyrelsens principmeddelelse 12-20 om sygedagpenge - selvstændige - forsikring - første eller tredje fraværsdag - frist for anmeldelse
Principmeddelelsen handler om sygedagpengereglerne for selvstændige og præciserer, hvornår første eller tredje fraværsdag falder.

Læs principmeddelelse 12-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 11-20 om sygedagpenge - ressourceforløbsydelse - refusion - arbejdsgivers partsstatus - aktindsigt - begrundelse - partshøring - helbredsmæssige og lægelige oplysninger - tidspunkt for retten til indsigt - konkret afvejning af modstående hensyn.
I sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb har en arbejdsgiver alene ret til at få oplysninger om helbred eller andre lægelige oplysninger om lønmodtager i en sag om refusion, hvis oplysningerne har væsentlig betydning for arbejdsgivers varetagelse af sine økonomiske interesser.

Læs principmeddelelse 11-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 10-20 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse - 225-timersreglen - forlængelse - udskydelse af bortfaldsdato – uddannelsestilbud
Principmeddelelsen fastslår: Det er en betingelse for fortsat at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

Læs principmeddelelse 10-20 på Retsinformation

Undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse
En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Læs nyhed og hent undersøgelsen

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”
Vi har opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Hent vejledningen

Ankestyrelsens årsopgørelsen for sagsbehandling 2019
I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2019.

Hent årsopgørelsen

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet? Tilmeld dig vores åbne betalingskurser. Nedenfor ser du et lille udpluk.

Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb, 19. august i København

Personlig assistance til handicappede i erhverv, 1 september i Horsens.

Grundkursus om retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven, 8. september i Horsens.

Sygedagpengelovens regler om manglende medvirken, revurdering og forlængelse, 15. september i København

Se alle vores kurser på beskæftigelsesområdet

Dialogmøder

Dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning, 28. september i Aalborg

Dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning, 30. september i København

Du kan også deltage i vores gratis webinarer eller se en fim af et allerede afholdt webinar.

Se filmene på vores hjemmeside

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring