Gå til indhold

September 2020

I denne udgave af Nyt om arbejdsskade kan du læse, at Ankestyrelsen ikke anker landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som en erhvervssygdom samt ny principmeddelelse om bl.a. støjbetinget hørenedsættelse. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer. God fornøjelse.

Ankestyrelsen anker ikke landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som erhvervssygdom
I en sag om en veterans PTSD-lidelse fandt Vestre Landsret det godtgjort, at lidelsen i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien. Dermed så landsretten sygdommen som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen anker ikke dommen.

Læs nyhed på vores hjemmeside

Sammenskrivning af principmeddelelser – også på arbejdsskadeområdet
Vi offentliggør løbende principmeddelelser, der skal bidrage til at fastlægge gældende praksis på Ankestyrelsens sagsområder. Vi har de seneste par år haft fokus på at sammenskrive vores principmeddelelser, så det er nemmere at orientere sig i praksis. Det gælder hele Ankestyrelsens sagsområde - også arbejdsskadeområdet.

Læs nyhed på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 19-20 om arbejdsskade - erhvervssygdom - støjskade – bevisbedømmelse
Principmeddelelsen fastslår: Støjbetinget hørenedsættelse kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme punkt A. 1., hvis der har været arbejde i kraftig støj gennem flere år, og der lægeligt er stillet diagnosen støjbetinget hørenedsættelse. Tilskadekomne skal sandsynliggøre, både at diagnosekravet og påvirkningen er opfyldt.

Se principmeddelelse 19-20 på Retsinformation

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud.

Betalingskurser
Tilmeld dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor kan du se et lille udpluk.

Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn, den 21. oktober 2020 i Horsens

Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn, den 27. oktober 2020 i København

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager (halvdagskursus), den 12. november 2020 i Horsens

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager (halvdagskursus), den 19. november 2020 i København

Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse, den 26. november 2020 i Horsens

Se alle kurser på arbejdsskadeområdet

Søger du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb, kan du kontakte os på kursus-ast@ast.dk


Deltag i vores gratis webinarer
Vi tilbyder to webinarer i løbet af september. Det er gratis at deltage.

Mistet efterlønspræmie og mulighed for genoptagelse (om principmeddelelse 2-20), den 10. september 2020

Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab, den 30. september 2020

Se eller gense tidligere afholdte webinarer

Grundlæggende intro til erhvervssygdomme, afholdt den 17. juni 2020

Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven? Afholdt den 18. juni 2020.


Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på arbejdsskadeområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring