Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om særligt det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringslovens § 6. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2020.
Kurset er et halvdagskursus. Kurset er aflyst.
Tidspunkt 12. november 2020
09:30 11:55
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2064
Pris 1.750 kr.
Tilmeldingsfrist 13. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På kurset tager vi udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet i arbejdsskadesager. Vi fokuserer på ændringerne i ulykkesbegrebet.

Du lærer om ulykkesbegrebets tre elementer og om kravene til anerkendelse af arbejdsskader efter loven. Vi fortæller også om praksis for fysiske og psykiske skader.

Kursets undervisningsform veksler mellem oplæg og workshop med cases, hvor kursusdeltagerne deltager aktivt.

Nøglebegreberne er:

  • Hvad dækker personskadebegrebet over (særligt de nye regler)?
  • Hændelse/påvirkning
  • Årsagssammenhæng
  • Oplysningsgrundlaget i en arbejdsskadesag
  • Bevisbyrderegler i arbejdsskadesager
Kurset er et halvdagskursus.

Det får du ud af kurset

Du får en grundlæggende forståelse for ulykkesbegrebet og viden om Ankestyrelsens aktuelle administrative praksis, så du er fagligt opdateret med nyeste viden. Du får et grundigt kendskab til reglerne om arbejdsskader som følge af en ulykke – og du lærer om det nye ulykkesbegreb.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 12. november 2020 i tidsrummet 9.30 – 12.00.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

1.750 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 15/10 2020

Sidst opdateret 15/10 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring