Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår arbejdsskader kan anerkendes, og hvordan ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 forstås. Der er nye regler på området fra 1. januar 2020.
Kurset afholdes online.
Tidspunkt 26. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2090
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På kurset tager vi udgangspunkt i Ankestyrelsens praksis og den nyeste retspraksis på ulykkesområdet i arbejdsskadesager. Der er tale om et grundkursus for alle, som gerne vil have et større kendskab til arbejdsskadereglerne, særligt i forhold til anerkendelse af arbejdsskader og forståelse af ulykkesbegrebet.

Du får også gennemgået det nye ulykkesbegreb, som gælder for arbejdsskader efter 1. januar 2020.

Du lærer om ulykkesbegrebets tre elementer og om kravene til anerkendelse af arbejdsskader efter loven. Vi fortæller også om praksis for fysiske og psykiske skader.

Nøglebegreberne er:

  • Hvad dækker personskadebegrebet over?
  • Hændelse/påvirkning
  • Årsagssammenhæng
  • Oplysningsgrundlaget i en arbejdsskadesag
  • Bevisbyrderegler i arbejdsskadesager

Det får du ud af kurset

Du får en grundlæggende forståelse for ulykkesbegrebet og viden om Ankestyrelsens aktuelle administrative praksis og om den nyeste retspraksis, så du er fagligt opdateret med nyeste viden. Du får et grundigt kendskab til reglerne om arbejdsskader som følge af en ulykke – og du lærer om det nye ulykkesbegreb.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 26. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Tilmeld

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 25/09 2020

Sidst opdateret 25/09 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring