Gå til indhold

November 2020

I Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion og få svar på, om man er omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer.

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der som førsteinstans tager stilling til, om en sag kan genoptages.

Læs artikel på vores hjemmeside

Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?
Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19 og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.

Læs artikel på vores hjemmeside

Se principmeddelelse 73-19 på Retsinformation

Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020
Med en lovændring har Ankestyrelsen fået mulighed for at afgøre arbejdsskadesager administrativt, hvilket giver en kortere sagsbehandlingstid. Det har vi gjort i 1.101 sager i 1. halvår af 2020. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager i perioden.

Læs artikel på vores hjemmeside

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-20 om klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse
Principmeddelelsen fastslår: Fristoverskridelsens længde kan ikke i sig selv føre til, at en klagefrist kan fraviges. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Det betyder, at en klage, der er modtaget hos myndigheden klokken 00:00 og derefter først kan anses for at være kommet frem efter døgnets udløb.

Læs principmeddelelse 29-20 på Retsinformation

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019
Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Læs redegørelsen på vores hjemmeside

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud.

Betalingskurser
Tilmeld dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor kan du kurserne for resten af året.

Temakursus - psykiske arbejdsskader, den 18. november 2020 (online)

Temakursus - psykiske arbejdsskader, den 25. november 2020 (online)

Vi er i gang med at lægge sidst hånd på de mange åbne betalingskurser for 2021. Vil du være sikker på at få besked, når de er offentliggjort? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev om kurser og vejledning

Tilmeld dig nyhedsbrev om kurser og læring

Søger du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb, kan du kontakte os på kursus-ast@ast.dk

Deltag i vores gratis webinarer
Den 17. december 2020 fra kl. 10-11 holder vi webinar om det nye ulykkesbegreb. Det er gratis at deltage. Følg med på vores hjemmeside, hvor du inden længe kan læse mere og tilmelde dig.

Se eller gense tidligere afholdte webinarer

Mistet efterlønspræmie og mulighed for genoptagelse, afholdt den 10. september 2020

Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab, afholdt den 30. september 2020

Grundlæggende intro til erhvervssygdomme, afholdt den 17. juni 2020

Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven? Afholdt den 18. juni 2020

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på arbejdsskadeområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring