Gå til indhold

Temakursus – psykiske arbejdsskader

Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår psykiske arbejdsskader kan anerkendes. Du lærer både om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 og om erhvervssygdomme.
Kurset afholdes online. Kurset er afholdt.
Tidspunkt 25. november 2020
09:30 15:30
Sted Kurset afholdes online
Deltagere
Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer 2087
Pris 2.500 kr.
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Indhold

På kurset tager vi udgangspunkt i Ankestyrelsens praksis og den nyeste retspraksis om psykiske arbejdsskader. Vi arbejder med cases, og det er vores forventning, at kursisterne deltager aktivt.

Du lærer om psykiske skader som følge af en arbejdsulykke og om psykiske skader som erhvervssygdomme. Du bliver skarp på kravene til anerkendelse af arbejdsskader efter loven.

Nøglebegreberne er:

  • Hvad dækker personskadebegrebet over – forskelle mellem fysiske og psykiske skader?
  • Hændelse/påvirkning
  • Årsagssammenhæng
  • Oplysningsgrundlaget i en arbejdsskadesag
  • Bevisbyrderegler i arbejdsskadesager

Det får du ud af kurset

Du får en grundlæggende forståelse for elementerne i en psykisk arbejdsskadesag og viden om Ankestyrelsens aktuelle administrative praksis og om den nyeste retspraksis, så du er fagligt opdateret med nyeste viden.

Hvis der er noget, du er særligt interesseret i, at vi har med på kurset, så skriv det, når du tilmelder dig.

Hvem kan deltage?

Sagsbehandlere i fagforbund, forsikringsselskaber, advokatfuldmægtige og alle andre, der arbejder med arbejdsskader.

Tid og sted

Undervisningen foregår online den 25. november 2020 i tidsrummet 9.30-15.30.

Ankestyrelsen sikrer, at lyd og billede er i orden ved afsendelse. Vi anbefaler, at alle deltager med kablet internetforbindelse og headset. Det er deltagerens ansvar, at udstyret virker.

I god tid inden kurset modtager du praktiske oplysninger om, hvordan du tilgår undervisningen.

Du modtager undervisningsmaterialet elektronisk inden undervisningen.

Undervisere

Jurister i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Pris

2.500 kr. (Kursusgebyret er fritaget for moms).

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til kurset er 30 dage før kursusstart. Du har dog mulighed for at tilmelde dig senere, hvis der stadig er ledige pladser.

Sidst opdateret 25.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring