Gå til indhold

Nyheder 2022

Behandling af principiel sag vedrørende ulykkesforsikring, som ikke dækkede skader opstået under ”sædvanlige” fødsler

I 2021 behandlede Ligebehandlingsnævnet en række klager fra kvinder, der mente sig udsat for forskelsbehandling på grund af køn, fordi deres forsikringsselskab havde givet afslag på at dække behandlingsudgifter. Selskaberne begrundede afslagene med, at behandlingsbehovet havde relation til fødsel og/eller graviditet. Hovedparten af sagerne angik sundhedsforsikringer. På et principielt møde den 3. februar 2022 behandlede nævnet for første gang en klage om en ulykkesforsikring.

Sidst opdateret 27.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring