Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2021

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2021, herunder blandt andet om forsikringsselskabers praksis om skader relateret til graviditet eller fødsel.

Ligebehandlingsnævnets årsberetning for 2021 afspejler, at nævnet har modtaget flere sager om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med forsikringsselskabernes praksis. Årsberetningen indeholder blandt andet en artikel om forsikringsselskabernes praksis med at afvise skader, der er relateret til graviditet eller fødsel.

Sagerne handler om kvinder, der har fået afslag på forsikringsdækning, når forsikringsbehovet var opstået i forbindelse med fødsel eller graviditet. Artiklen indeholder en gennemgang af den første sag om afslag på forsikringsdækning, som nævnet traf på et principielt møde i marts 2021.

I årsberetningen kan du også læse en artikel om en skole, der stillede krav om, at to kvindelige muslimske praktikanter skulle give hånd til alle personer uanset deres køn. Sagerne har siden nævnets afgørelse fået meget medieomtale.

Derudover indeholder beretningen blandt andet en artikel om kønskvoter i et politisk parti, en artikel om status på formandsafgørelser og en artikel om BPA-ordninger.

Læs Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2021.

Sidst opdateret 21.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring