Nyheder 2016

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2015

Ligebehandlingsnævnet | 22.11.2016

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2016

Ligebehandlingsnævnet | 19.05.2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev april 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i marts.

Ergoterapeuter afskediget under barsel fik medhold i Landsretten

Ligebehandlingsnævnet | 14.04.2016

Østre Landsret har den 8. april 2016 afsagt dom i overensstemmelse med Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. juni 2012 om godtgørelse til tre ergoterapeuter, der blev afskediget under barselsorlov.

Nyhedsbrev fra ligebehandlingsnævnet marts 2016

Ligebehandlingsnævnet | 12.04.2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev marts 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i februar.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2016

Ligebehandlingsnævnet | 10.02.2016

Ligebehandlingsnævnet har i januar truffet afgørelse i seks sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2016

01.02.2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev januar 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i december.

Ligebehandlingsnævnet har fået ny formand

Ligebehandlingsnævnet | 13.01.2016

Rikke Foersom er den 1. januar 2016 tiltrådt som ny formand for Ligebehandlingsnævnet.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2015

Ligebehandlingsnævnet | 13.01.2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev november 2015 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i november.

Sidst opdateret 20.06.2016