Gå til indhold

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2015

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2015

  • Ny formand – ny organisering

I 2016 fik nævnet ny formand, Rikke Foersom, som overtog stafetten fra Tuk Bagger. Som et led i regeringens udflytningsplaner blev det besluttet at flytte Ligebehandlingsnævnets sekretariat til Ankestyrelsen i Aalborg.

  • Nye regler for Ligebehandlingsnævnet

I 2015 blev der vedtaget en ny lov om Ligebehandlingsnævnet, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Fremover stilles der krav om retlig interesse for at kunne få en sag behandlet af nævnet. Som noget nyt har Institut for Menneskerettigheder fået mulighed for at indbringe sager for nævnet af principiel karakter eller almindelig offentlig interesse. 

  • Flest afgørelser om alder

Hidtil har Ligebehandlingsnævnet behandlet flest sager om forskelsbehandling på grund af køn. I 2015 traf nævnet for første gang flest afgørelser om alder. Ud af nævnets 236 afgørelser i 2015 vedrørte 80 således forskelsbehandling på grund af alder.

  • 95 afgørelser om afskedigelse

Sager om afskedigelse navnlig på grund af køn, alder og handicap udgjorde i 2015 en meget stor andel af nævnets afgørelser. Således vedrørte 95 sager spørgsmålet om uberettiget afskedigelse. Det svarer til 40 procent af nævnets afgørelser i 2015.

  • Godtgørelsesniveau

Nævnet har mulighed for at tilkende en godtgørelse, hvis der er sket ulovlig forskelsbehandling.

I årsberetningen kan du læse mere om niveauet for godtgørelser i sager om køn, etnisk oprindelse, handicap og alder.

  • Afgørelser fra 2015

Du kan blandt andet læse om:

  • En kvindelig musiklærer, der blev afskediget under sin graviditet og fik underkendt afskedigelsen
  • En familie af anden etnisk oprindelse, der blev forskelsbehandlet af et boligselskab
  • En række yngre piloter, der ikke blev udvalgt til omskoling på grund af deres placering på en senioritetsliste over piloternes ansættelsestidspunkt

The Board of Equal Treatment’s annual report 2015

The preface of the report written by the board’s new chairman Rikke Foersom has been translated into English. The preface describes the various organizational changes in the Board of Equal Treatment in 2015 and analyzes the development of the types of complaints received by the board. 

Hent Ligebehandlingsnævnets årsberetning

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring