Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2016

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev april 2016 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i marts.

19.05.2016

Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne, som denne gang blandt andet handler om: 

  • Klager var omfattet af bekendtgørelse, som fritager militæret for forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af handicap
  • Kønsmæssig sammensætning af aktionærråd og bestyrelse
  • Mænd afvist ved døren til diskotek
  • Afskedigelse af handicappet social- og sundhedshjælper

Du kan læse nyhedsbrevet her.

Sidst opdateret 25.09.2018