Gå til indhold

Nyhedsbrev 8/2020

Resumé af tre afgørelser som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet . Den første handler om automatisk udløsning af påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, når en virksomhed har fået fem påbud eller flere. Den anden handler om passende instruktion af indlejede ansatte, og den tredje handler om standsning af arbejde med opsætning af spærkonstruktioner, indtil der var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå virksomheden med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, der var truffet afgørelse om.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden skulle indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til løsning af de arbejdsmiljøproblemer, der havde ført til rådgivningspåbud, og til at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet traf fem afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Når Arbejdstilsynet afgiver fem afgørelser eller flere, udløser dette efter reglerne automatisk et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Nævnet prøver alene, om reglernes betingelser for at give påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver er opfyldt.

Hvis betingelserne er opfyldt, får virksomheden automatisk og uden yderligere vurdering et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, medmindre de underliggende påbud er åbenbar urigtige.

Nævnet bemærkede, at påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver også har det formål, at virksomheden bliver i stand til fremadrettet at løse denne type problemer, så virksomheden kan forebygge, at problemerne gentager sig.

Afgørelsen blev truffet af en enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud om at sikre, at indlejede ansatte får passende instruktion, så arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at de af virksomheden indlejede ansatte ikke havde fået tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejde på byggepladsen på stillads i 3 og 3,5 meters højde på en farefri måde.

Nævnet lagde vægt på, at to af de indlejede ansatte udførte arbejde fra rullestilladser uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning.

Nævnet lagde også vægt på, at virksomhedens ledelsesrepræsentant oplyste til Arbejdstilsynet, at de indlejede ansatte ikke var blevet instrueret i arbejde på rullestilladset. De havde heller ikke fået konkret instruktion i opstilling eller brug af stilladset.

Nævnet bemærkede, at arbejdsgiver altid har pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Heraf følger, at arbejdsgiver har pligt til at instruere de ansatte, og det gælder uanset de ansattes uddannelses- og ansættelsesforhold. 

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse med påbud om at standse arbejde med opsætning af spærkonstruktioner på tagrem, indtil der var foretaget sikring mod nedstyrtning med kollektive sikkerhedsforanstaltninger. 

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejde med at montere spærelementer på tagrem ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at det var nødvendigt at standse arbejdet for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed.

Nævnet lagde vægt på, at en ansat udførte arbejde på tagrem i omkring 2,45 meters højde uden at være sikret mod nedstyrtning ved kollektive sikkerhedsforanstaltninger eller andet.

Nævnet lagde også vægt på, at den ansatte blev set arbejdende helt ude ved kanten, ofte lænende ud over kanten, hvormed der var overhængende og betydelig fare for den ansattes sikkerhed og sundhed.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at arbejdet med placering af spær var af kort varighed, og at der var planlagt brug af net som faldsikring, efter arbejdet med placering af spær var foretaget. Det skyldes, at arbejdet altid skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 18.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring