Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 4/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Lov om arbejdsmiljø

Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en ejerforening skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender.

Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder

Påbud om straks at forebygge risiko for el-ulykker

Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over påbud om straks at forebygge risiko for el–ulykker og fastholdt påbud om at en virksomhed straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kV.

Påbud om straks at forebygge risiko for el-ulykker

Afgørelse om tidsbegrænset dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse om, at en virksomhed fik en tidsbegrænset dispensation fra regler om arbejde med kodenummererede produkter.

Afgørelse om tidsbegrænset dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Påbud om at sikre mod fald og snublen på en byggeplads sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre fald og snublen til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet det var uklart, om påbuddet er givet til virksomheden, som arbejdsgiver for egne ansatte, eller om påbuddet var givet, fordi virksomheden har aftalt med bygherren eller andre arbejdsgivere at iværksætte og vedligeholde samt føre effektivt tilsyn med foranstaltninger for fællesområderne.

Påbud om at sikre mod fald og snublen på en byggeplads sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Fastholdelse af påbud om at undgå unødig påvirkning af perlitstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skal undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndtering i virksomhedens lager, samt påbuddet om at sikre, at arbejdspladserne i produktionshallen er indrettet, så de ansatte ikke påvirkes unødigt af Perlitestøv.

Fastholdelse af påbud om at undgå unødig påvirkning af perlitstøv

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 4/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring