Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at undgå unødig påvirkning af perlitstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skal undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndtering i virksomhedens lager, samt påbuddet om at sikre, at arbejdspladserne i produktionshallen er indrettet, så de ansatte ikke påvirkes unødigt af Perlitestøv.

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der på en virksomheds lager var en synlig tåge af Perlite råmateriale, og at Arbejdstilsynet har oplyst, at man tydeligt kunne mærke, at det ”krillede” og sveg i hals og næse.

Vinduerne i virksomhedens gummigeder, der anvendes til håndteringen af Perlite råmaterialet, var ikke tætte, så der kunne komme støv ind den vej. Gummigederne var indvendigt helt hvide af støv. Desuden var indblæsningsdysserne til friskluftforsyningen hvide af støv, både uden på dyserne og indeni, og at den udvendige indsugning til friskluftforsyningen var helt hvid og tydeligt fyldt med støv/Perlite råmateriale.

Arbejdstilsynet afgav derfor påbud om at undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndteringen på virksomhedens lager, og et lignende påbud vedrørende virksomhedens produktion.

Regler

Det fremgår af § 38 i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 42 i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Det fremgår § 20 i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdspladsen skal være placeret og indrettet, så den ansatte ikke påvirkes unødigt af stoffer og materialer m.v. fra andre arbejdspladser eller processer.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndtering af dette i virksomhedens råmateriale samt påbuddet om at sikre, at arbejdspladserne i produktionshallen er indrettet, så de ansatte ikke påvirkes unødigt af Perlitestøv.

Nævnet finder, at de ansatte ved arbejdet med håndtering af Perlite råmateriale i virksomhedens Perlite råvarelager udsættes for unødig påvirkning fra Perlite råmateriale, da det er muligt at nedbringe påvirkningen.

Nævnet lagde herved vægt på, at der på lageret var en synlig tåge af Perlite råmateriale, og at Arbejdstilsynet tydeligt kunne mærke, at det ”krillede” og sveg i hals og næse.

Nævnet lagde herudover vægt på, at vinduerne i gummigederne, der anvendes til håndteringen af Perlite råmaterialet, ikke er tætte, så der kan komme støv ind den vej. Gummigederne var indvendigt helt hvide af støv.

Nævnet lagde yderligere vægt på, at indblæsningsdysserne til friskluftforsyningen var hvide af støv, både uden på dyserne og indeni, og at den udvendige indsugning til friskluftforsyningen var helt hvid og tydeligt fyldt med støv/Perlite råmateriale.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, har oplyst, at man ved indånding af Perlitestøv vil opleve irritation fra øvre luftveje i form af symptomer med øget sekretion fra næse og svælg, hoste og nysen, og at der ved indånding vil være risiko for påvirkning af lungefunktionen. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-6020-08366 og 2014-6020-26556).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring