Gå til indhold

Tjekkiet

Haagerkonventionen trådte i kraft i Tjekkiet den 1. juni 2000.

De tjekkiske myndigheder træffer ikke endelig afgørelse om adoption, men alene afgørelse om, at barnet overdrages i pleje til adoptanterne, og at der efterfølgende kan træffes afgørelse om adoption ved de danske myndigheder.

Statsforvaltningen skal derfor være opmærksom på, at den tjekkiske domstol ved hjemtagelsen af barnet til Danmark alene udsteder afgørelse om "pre-adoption".

Når de tjekkiske myndigheder har modtaget 3 plejerapporter, inden for 6 måneder efter hjemtagelsen af barnet, udsteder "Kontoret for International Beskyttelse af Børn" i Brno, Tjekkiet, et endeligt samtykke til adoption.Først herefter kan Statsforvaltningen træffe endelig afgørelse om adoption.

Statsforvaltningen kan udfærdige dansk bevilling, når følgende dokumenter fra Tjekkiet foreligger:

  • Afgørelse om ”pre-adoption” fra domstolen i Brno.
  • Afgørelse om endeligt samtykke til adoption fra Kontoret for International Beskyttelse af Børn i Brno. 

Statsforvaltningen bør imidlertid være opmærksom på først at udstede dansk bevilling, når afgørelsen om endeligt samtykke til adoption fra kontoret for International Beskyttelse af Børn i Brno er endelig, dvs. har fået retskraft.

Afgørelsen om endeligt samtykke til adoption fra centralmyndigheden i Tjekkiet sendes direkte til adoptanterne og sendes med rekommanderet post. Afgørelsen om samtykke bliver endelig 15 dage efter, at adoptanterne har modtaget den med rekommanderet post.Det er adoptanternes underskrift på kvitteringen fra postvæsenet, som de 15 dage skal regnes fra.

Statsforvaltningen skal herudover, hvis Haagerkonventionens formelle regler har været overholdt, udstede konformitetserklæring i henhold til Haagerkonventionens artikel 23. Statsforvaltningen sender den originale konformitetserklæring til adoptanterne sammen med adoptionsbevillingen.

Statsforvaltningen sender også kopi af bevillingen og af konformitetserklæringen til DIA, sådan at DIA kan sikre, at kopi af bevilling og konformitetserklæring bliver sendt til Kontoret for International Beskyttelse af Børn i Brno.

Artikel 23-erklæring
Statsforvaltningen udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Kontoret for International Beskyttelse af Børn i Brno, udsteder den tjekkiske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring