Gå til indhold

Indien

Haagerkonventionen trådte i kraft i Indien den 1. oktober 2003.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Familieretshuset anerkende den indiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Familieretshuset anerkende den indiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Indisk adoptionsafgørelse "Court Order" eller "Adoption Order", hvis afgørelsen efter de nye regler er truffet af "District Magistrate".
  • Fødselsattest, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, CARA, udsteder artikel 23-erklæringen.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, CARA, udsteder No Objection Certificate (NOC), der er den indiske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 22.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring