Gå til indhold

Sydafrika

Haagerkonventionen trådte i kraft i Sydafrika den 1. december 2003.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den sydafrikanske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den sydafrikanske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra sydafrikansk børnedomstol

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Department of Social Development, udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Department of Social Development, udsteder den sydafrikanske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring