Gå til indhold

Kina

Haagerkonventionen trådte i kraft i Kina den 1. januar 2006.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den kinesiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den kinesiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Kinesisk adoptionsafgørelse (Certificate of Adoption Registration).
  • Fødselsattest for barnet.
  • Hittebarnsattest "Abandonment Certificate" (hvis barnet er hittebarn).

Da de kinesiske myndigheder, ifølge Ankestyrelsens oplysninger, fortsat ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, skal barnet udrejse af Kina på kinesisk pas og indrejse i Danmark på baggrund af et visum udstedt af den danske ambassade i Kina.

Barnet vil imidlertid være dansk statsborger fra tidspunktet for den kinesiske adoptionsafgørelse, selvom det ikke indrejser på dansk provisorisk pas.

Artikel 23-erklæring
Provincial Departments of Civil Affairs udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA), udsteder den kinesiske artikel 17c-erklæring; ”Letter of seeking confirmation”.

Særligt i forhold til Kina gælder, at der ikke foreligger en selvstændig 17c erklæring fra dansk side. De danske adoptionsmyndigheder tilkendegiver, at adoptionssagen kan fortsætte (17c erklæring), ved at underskrive den kinesiske 17c erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring