Gå til indhold

Colombia

Haagerkonventionen trådte i kraft i Colombia den 1. november 1998.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den colombianske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den colombianske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra en lokal colombiansk familiedomstol.

  • Fødselsattest udstedt af civilregistret, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Artikel 23-erklæring

Centralmyndigheden, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring 

Der er ikke i Colombia en egentlig ”standard” for en erklæring om, at adoptionen kan fortsætte. Det kan derfor være forskelligt, hvordan en sådan erklæring ser ud. Der vil heller ikke nødvendigvis være en henvisning til artikel 17c i erklæringen. Som udgangspunkt udsteder sekretæren for ICBF’s regionale adoptionsudvalg eller for den akkrediterede private institution et dokument ”certificering af egnethed” (”certificado de idoneidad”), som er et dokument udarbejdet for at opfylde art. 17c i Konventionen. Der kan også (eller i stedet) foreligge et dokument fra familieforsvareren om, at man fortsat er enig i, at sagen kan fortsætte. På artikel 23 erklæringen vil der i forhold til den colombianske artikel 17c erklæring stå, at denne er udstedt af ICBF eller en af de akkrediterede private institutioner på vegne af ICBF; f.eks. ICBF (CRAN).

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring