Gå til indhold

Burkina Faso

Haagerkonventionen trådte i kraft i Burkina Faso den 1. maj 1996.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den burkinske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den burkinske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra den burkinske regionsdomstol Tribunal de Grande Instance. Det skal fremgå af adoptionsafgørelsen, at adoptionen er stærk (da burkinsk lovgivning opererer med både svag og stærk adoption)

  • Certificat de non opposition og/eller Certificat de non appel

  • Udskrift fra det burkinske civilregister på barnets fødested, hvor adoptionen er registreret.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, udsteder en Accord à la Poursuite (APP), der er den burkinske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring