Gå til indhold

Madagaskar

Haagerkonventionen trådte i kraft i Madagaskar den 1. september 2004.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den madagaskiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den madagaskiske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra "Tribunal de Première Instance" (Retten i 1. instans). Det skal fremgå af adoptionsafgørelsen, at adoptionen er stærk (da madagaskisk lovgivning opererer med både svag og stærk adoption).
  • Dokument om "non recours"
  • Udskrift fra civilretsregistret, hvor adoptionen og barnets eventuelle nye navn er anført.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Autorité centrale d’adoption, udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Autorité centrale d’adoption, udsteder den madagaskiske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring