Gå til indhold

Bulgarien

Haagerkonventionen trådte i kraft i Bulgarien den 1. september 2002.

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den bulgarske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den bulgarske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • Adoptionsafgørelse fra ”Sofia City Court”. Det skal fremgå af adoptionsafgørelsen, at adoptionen er stærk (da der efter bulgarsk lovgivning både er svage og stærke adoptioner). Vær opmærksom på, at dommen træder i kraft 2 uger efter domsafsigelsen. 
  • Fødselsattest, hvor adoptanterne er anført som barnets forældre.

Artikel 23-erklæring
Centralmyndigheden, Justitsministeriet (Ministry of Justice), udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Centralmyndigheden, Justitsministeriet (Ministry of Justice), udsteder bulgarsk artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring