Gå til indhold

Thailand

Haagerkonventionen trådte i kraft i Thailand den 1. august 2004.

De thailandske myndigheder udsteder ved hjemtagelsen af barnet alene en afgørelse om »preadoption«, og først når de thailandske myndigheder har modtaget 3 plejerapporter, inden for 6 måneder efter hjemtagelsen, tager de thailandske myndigheder endelig stilling til, om adoptionen kan endelig godkendes.

"The Child Adoption Board" i Thailand træffer den endelige afgørelse om godkendelse af adoptionen, men adoptionen er først endelig, når adoptionen er registreret i henhold til de thailandske regler, hvilket normalt sker ved den thailandske ambassade i Danmark. Der udstedes ved registreringen "Registration of Adoption".

Hvis der foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den thailandske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse.

Hvis der ikke foreligger en fyldestgørende artikel 23-erklæring, skal Statsforvaltningen anerkende den thailandske adoptionsafgørelse umiddelbart ved en bekræftelse, når følgende dokumentation foreligger:

  • "Registration of Adoption" og "Note", der er underskrevet og stemplet af den thailandske ambassade i Danmark.

Artikel 23-erklæring
Department of Children & Youth (DCY), Ministry of Social Development and Human Security, udsteder artikel 23-erklæring.

Artikel 17c-erklæring
Department of Children & Youth (DCY), Ministry of Social Development and Human Security, udsteder den thailandske artikel 17c-erklæring.

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring