PAS-Rådgivning til voksne adopterede

En adoption varer hele livet, og der kan derfor også senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringerne kan blandt andet opstå ved større livsændringer fx et jobskifte, indgåelse af ægteskab, ved skilsmisse, eller når du selv bliver forælder.

Hvis du er fyldt 18 år og er adopteret, har du mulighed for at få bevilliget PAS-rådgivning i 2016 og 2017. Du skal udfylde en ansøgning og sende den til Ankestyrelsens Adoptionssekretariat.

Ansøgningsskema til rådgivning for voksne adopterede

Det er ikke muligt at søge om rådgivning, før du er fyldt 18 år, og du kan ikke få en anden til at søge på dine vegne. Rådgivningen omfatter ikke din familie, men gives til dig personligt.

Når du har modtaget en bevilling fra Ankestyrelsen, kan du tage kontakt til en af vores rådgivere, som du ønsker at starte et forløb hos. Rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler.

Der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som afregnes direkte med rådgiveren.

Du finder en oversigt over vores PAS-rådgivere her. (link) (åbner i et nyt vindue)

Forventet sagsbehandlingstid på din ansøgning er 1 måned.

Forsøgsprojekt

PAS-rådgivning til voksne er et forsøgsprojekt i 2016 og 2017.

I takt med udbredelsen af Ankestyrelsens almindelige PAS-rådgivning til adoptivfamilier, har der været en efterspørgsel på et tilsvarende tilbud til den adopterede som voksen. Bevilligede rådgivningstimer skal derfor være brugt inden udgangen af 2017.

Sidst opdateret 18.04.2017