PAS-Rådgivning til voksne adopterede

Projektet er afsluttet. Bevillingen til forsøgsprojektet med rådgivning til voksne adopterede er opbrugt. Der kan derfor ikke bevilges flere timer.

Information om det gennemførte projekt:

PAS-rådgivning til voksne var et forsøgsprojekt i 2016 og 2017. 

I takt med udbredelsen af Ankestyrelsens almindelige PAS-rådgivning til adoptivfamilier, har der været en efterspørgsel på et tilsvarende tilbud til den adopterede som voksen. 

En adoption varer hele livet, og der kan derfor også senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringerne kan blandt andet opstå ved livsændringer for eksempel et jobskifte, indgåelse af ægteskab, ved skilsmisse, eller når du selv bliver forælder.

Læs evaluering af PAS til voksne adopterede her.

Sidst opdateret 12.06.2018