PAS-Rådgivning til voksne adopterede

Projektet er afsluttet. Bevillingen til forsøgsprojektet med rådgivning til voksne adopterede er opbrugt. Der kan derfor ikke bevilges flere timer.

Information om det gennemførte projekt:

PAS-rådgivning til voksne var et forsøgsprojekt i 2016 og 2017. 

I takt med udbredelsen af Ankestyrelsens almindelige PAS-rådgivning til adoptivfamilier, har der været en efterspørgsel på et tilsvarende tilbud til den adopterede som voksen. 

En adoption varer hele livet, og der kan derfor også senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringerne kan blandt andet opstå ved livsændringer for eksempel et jobskifte, indgåelse af ægteskab, ved skilsmisse, eller når du selv bliver forælder.

Projektet bliver evalueret i foråret 2018.

Sidst opdateret 25.01.2018