Rådgivning til voksne adopterede

Ankestyrelsen har fået bevilliget satspuljemidler i 2016 til et toårigt forsøgsprojekt med PAS-rådgivning til voksne adopterede. 

I takt med udbredelsen af Ankestyrelsens almindelige PAS rådgivning til adoptivfamilier, har der været en efterspørgsel på et tilsvarende tilbud til den adopterede som voksen.

En adoption varer hele livet, og der kan derfor også senere i livet opstå adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringer som blandt andet kan opstå ved større livsændringer fx et jobskifte, når man bliver gift/skilt, eller når man selv bliver forælder.

Pr. 1. januar 2016 er det blevet muligt at modtage rådgivning fra en af vores PAS-rådgivere, hvis man er fyldt 18 år og er adopteret. For at modtage rådgivning skal man udfylde en ansøgning og sende den til Ankestyrelsens Adoptionssekretariat. Det er kun den adopterede selv, som kan søge om og blive bevilliget rådgivning. 

Ansøgningsskema til rådgivning for voksne (word)

Først når der er modtaget en bevilling fra Ankestyrelsen, kan en af vores PAS-rådgivere kontaktes for en aftale om tid for rådgivningen. Bemærk, at der er en egenbetaling på 100 kr. pr. rådgivningstime. 

Du finder en liste over PAS-rådgivere her.

Ankestyrelsen har fået bevilliget satspuljemidler i 2016 til et toårigt forsøgsprojekt med PAS-rådgivning til voksne adopterede.

Sidst opdateret 13.01.2016