Børnegrupper - samtalegrupper for adopterede børn

At deltage i gruppeforløb for adopterede børn og unge kan bidrage med noget helt særligt, da børnene og de unge får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende. Der udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om deres egen.

Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere, og hvert møde vil handle om et særligt tema og med plads til det, som børnene/de unge er optaget af her og nu.

Det er en forælder, som skal tilmelde et barn / en ung til ventelisten. Det gøres ved at udfylde tilmeldingsformularen her:  

Tilmeldingsformular

Hvem: Adopterede børn og unge i alle aldre.

Hvor: Vi opstarter løbende grupper rundt omkring i landet ud fra den geografiske placering af børn / unge på ventelisten.

Hvornår: Et gruppeforløb består af 9 mødegange, og hvert gruppemøde varer 2 timer. Der afholdes et gruppemøde hver 14. dage med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet ligger på samme ugedag og afholdes om eftermiddagen. Det sidste møde vil være med deltagelse af børnenes / de unges familier.

Hvor mange: En gruppe har omkring 9 deltagere og derudover deltager begge gruppelederne hver gang.

Individuel samtale før gruppen sammensættes: Inden vi starter en gruppe op, vil du og dit barn blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil typisk vare en halv time.

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Det med småt

Du må som forælder ikke modtage rådgivning hos en PAS-rådgiver, som samtidig er gruppeleder for en børnegruppe, som dit barn deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over, og du er velkommen til at modtage PAS-rådgivning hos en anden rådgiver i den periode.

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at gruppelederne ikke videregiver personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.

Vil du vide mere?

Artikel: "Børnegrupper for adopterede" (link) (åbner i et nyt vindue)

Artikel: "Børnegrupper for adopterede er en succes" (link) (åbner i et nyt vindue)

Sidst opdateret 22.11.2016