Børnegrupper - samtalegrupper for adopterede børn

At deltage i gruppeforløb for adopterede børn og unge kan bidrage med noget helt særligt, da børnene og de unge får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende. Der udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om ens egen.

Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere, og hvert møde vil handle om et særligt tema med plads til det, som børnene/de unge er optaget af her og nu. Gruppelederne er også PAS rådgivere. 

Det er en forælder, som skal tilmelde et barn / en ung til ventelisten. Det gøres ved at udfylde tilmeldingsformularen her:  

(bemærk, at du tilmelder dit barn til ventelisten og ikke til en specifik børnegruppe).

Tilmeldingsformular

Hvem: Adopterede børn og unge i alle aldre. Dog prioriterer vi så vidt muligt de ældste først, da erfaringerne viser, at arbejdet med identitetsudvikling har størst effekt her.

Hvor: Vi starter løbende grupper rundt omkring i landet ud fra børnenes alder og den geografiske placering af børn / unge på ventelisten.  

Hvornår: Et gruppeforløb består af 9-10 mødegange, og hvert gruppemøde varer 2 timer. Der afholdes et gruppemøde omtrentlig hver 14. dage med undtagelse af sommerferieperioden. Gruppemødet ligger så vidt muligt på samme ugedag og afholdes om eftermiddagen. 

Forældreinddragelse: 1) Når deltagerne i en børnegruppe er under 11 år, vil der blive lavet et ekstra gruppemøde for alle forældre midt i forløbet. Det gøres så forældrene bedre kan støtte op om den generelle udvikling, der sættes i gang undervejs i gruppeforløbet. 2) Derudover vil det sidste gruppemøde altid være med deltagelse af både børn og forældre. 3)Efter endt gruppeforløb tilbydes hver enkelt familie en individuel PAS-rådgivningstime hos en af gruppelederne. Dette individuelle tilbud gives til alle familier uanset barnets/den unges alder. Det forudsætter dog, at den enkelte familie har flere rådgivningstimer tilbage af de 20 timer, som alle familier har til deres rådighed pr. barn. Ved denne rådgivning vil gruppelederen sammen med barnet/den unge formulere, hvad det er vigtigt, at forældrene ved noget mere om og derefter hjælper barnet/den unge videre med. 

Hvor mange: En gruppe har 8 deltagere og derudover deltager gruppelederne hver gang.

Individuel samtale før gruppen sammensættes (forsamtale): Inden vi starter en gruppe op, vil du og dit barn blive indkaldt til en individuel samtale med gruppelederne. Samtalen vil vare en halv time.

Pris: Det er gratis at deltage i et gruppeforløb.

Det med småt

Du må som forælder ikke modtage rådgivning hos den PAS-rådgiver, der samtidig er gruppeleder for børnegruppen, som dit barn deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over. Du er velkommen til at modtage PAS-rådgivning hos en anden rådgiver i den periode.

Der er tavshedspligt i gruppen. Det betyder, at gruppelederne ikke videregiver personlige oplysninger og personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.

Læs også: 

Artikel: "Børnegrupper for adopterede" (link) (åbner i et nyt vindue)

Artikel: "Børnegrupper for adopterede er en succes" (link) (åbner i et nyt vindue)

Sidst opdateret 06.11.2017