PAS (Post Adoption Service)

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. hverdagssituationer, man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.

Om PAS-ordningen

Post Adoption Service (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. Danmark er forpligtet til at fremme dette arbejde gennem Haagerkonventionen.

PAS i Danmark udvikles og administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat og finansieres af satspuljemidler. I 2016 er der bevilliget 7.3 millioner kroner til PAS-ordningen, og derudover er der bevilliget 2 millioner kroner til et forsøgsprojekt i 2016-2017 med rådgivning til voksne adopterede.

PAS-ordningens tilbud omfatter nationale og internationale fremmedadoptioner. Har du adopteret, eller er du adopteret ved familie- eller stedbarnsadoption, kan PAS-ordningens tilbud ikke benyttes.

For dig som adoptant

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adoptant:

For dig som adopteret 

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som adopteret

For dig som fagperson

PAS-ordningen omfatter følgende tilbud til dig som fagperson: 

Du kan finde uddybende information om de forskellige tilbud i menuen til venstre eller ved at klikke på dem i listen. 

Sidst opdateret 12.06.2017