Gå til indhold

Maj 2021

I Nyt om social for maj kan du b.la. læse i om mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19. Vi har foretaget en omskrivning af en principmeddelelse på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Tabt arbejdsfortjeneste og sektoransvar – hvad gælder?  

Når kommunen skal tage stilling til, om en forælder har ret til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn, der går i skole, har det betydning, om pasningsbehovet skyldes manglende ressourcer i skolen.

Læs artikel om tabt arbejdsfortjeneste og sektoransvar på vores hjemmeside

Ny undersøgelse: Når borgere visiteres til et botilbud, er det faglige match i fokus

Når kommunen skal finde det rette botilbud til en borger, er det vigtigste ifølge sagsbehandlerne i seks kommuner, at botilbuddet kan varetage borgerens støttebehov. Det betyder, at det faglige hensyn mellem borgerens problemstillinger og botilbuddets målgruppe og kompetencer vægtes højest. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Læs om undersøgelsen på vores hjemmeside

COVID-19: Mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19 

Ankestyrelsen har på forskellige sagsområder taget stilling til, hvordan den særlige covid-19 situation kan påvirke bevilling af hjælp efter de almindelige regler i social- og beskæftigelseslovgivningen. 

Læs om muligheder for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19 

Når man klager over, at dækning af tabt arbejdsfortjeneste ophører, har man stadig ret til hjælpen i mindst 28 uger

Loven siger, at kommunerne skal varsle en borger med mindst 14 uger, når dækning af tabt arbejdsfortjeneste ophører. Hvis en borger klager til Ankestyrelsen, behandler vi sagen i et særligt hurtigt spor. Dermed sikrer vi, at borgeren får en afgørelse af klagesagen, inden kommunens afgørelse kan få virkning for borgeren.

Læs mere om dækning af tabt arbejdsfortjeneste i artikel på vores hjemmeside  

Ny undersøgelse: Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er blevet anbragt – Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at iværksætte støtte til forældre, hvis barn er blevet anbragt, herunder indholdet af den støtte, som forældre modtager efter servicelovens § 54.

Hent undersøgelsen om støtte efter serviceloven §54

Principmeddelelse 5-21 om samvær - netværk – afbrydelse 
Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 57-15. Omskrivningen, som er foretaget på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, indeholder den ændring i forhold til den tidligere udmeldte praksis, at der altid skal træffes en afgørelse, hvis samvær med netværket afslås eller begrænses – også selv om forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær. Det øvrige indhold af principmeddelelse 57-15 om samvær med netværk gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Læs principmeddelelse 5-21 på Retsinformation 

Kurser og læring

Åbne betalingskurser

På grund af COVID-19 har vi besluttet, at de åbne kurser indtil sommerferien omlægges fra fysiske kurser til online kurser. Deltagergebyret nedsættes derfor. Vi gentager alle vores kurser, så der er forskellige dage at vælge imellem. Har du allerede tilmeldt dig ét af vores kurser, skal du ikke foretage dig noget - vi ændrer helt automatisk din tilmelding til online deltagelse.

Se aktuelle online kurser på socialområdet:

Den 19. maj 2021 Kursus om generelle betingelser for hjælp til boligindretning

Åbne betalingskurser på socialområdet i det tidlige efterår 2021:

Den 2. september 2021 i København: hjælp til enkeltudgifter (Du kan også vælge kurset den 7. september i Horsens).

Den 29. september 2021 i København: Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven (Du kan også vælge kurset den 5. oktober i Horsens).

Den 30. september 2021 i København: Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov (Du kan også vælge kurset den 12. oktober i Horsens).

Den 6. oktober 2021 i Horsens: hjælp til forældre til børn med handicap (Du kan også vælge kurset den 13. oktober i København).

Se alle vores betalingskurser her

Webinarer

Den 23. juni 2021, kl. 14.00-15.00 holder vi webinar om sagens oplysning og afgørelser på foreliggende grundlag inden for aktivlovens §§ 81, 82 og §82a. Det er gratis at deltage.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig.  

Se eller gense afholdte webinarer på Ankestyrelsens videokanal

Vi tilbyder løbende nye webinarer. Hold øje med vores hjemmeside.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb


Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på socialområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring