Gå til indhold

Maj 2021

I maj måneds Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om, at Ankestyrelsen har opdateret ankeskemaet til brug i sanktionssager. Vi genoptager også visse sager om ophør af sygedagpenge som følge af en dom i Vestre Landsret. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Praksis for behandling af selvstændiges ansøgning om hjælp til forsørgelse er nu samlet i principmeddelelse 36-20

Vi har samlet en række tidligere principmeddelelser om selvstændige erhvervsdrivendes ret til hjælp til forsørgelsen i principmeddelelse 36-20. Kommunernes tilbagemeldinger viser, at de ofte er udfordret i deres vurdering af disse sager, og med den nye principmeddelelse bliver praksis tydeligere.

Læs artikel om principmeddelelse 36-20

Nyt opdateret ankeskema til brug i sanktionssager efter aktivlovens §§ 35-40a

Ankestyrelsen har på baggrund af de nye regler på sanktionsområdet fra 1. januar 2020 opdateret ankeskemaet, som kommunerne skal anvende, når sanktionssager efter aktivlovens §§ 35-40a sendes til Ankestyrelsen.

Læs om opdateret ankeskema til brug i sanktionssager

Ændring af praksis om betingelserne for at modtage danskbonus efter integrationsloven – Ankestyrelsen ændrer praksis om betingelserne for at modtage danskbonus efter integrationsloven. Det er herefter ikke en betingelse for at modtage danskbonus, at udlændingen er eller har været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet/introduktionsprogrammet. Ankestyrelsen og kommunerne skal derfor genoptage en række sager.

Læs om ændring af praksis for at modtage danskbonus efter integrationsloven

Ankestyrelsen genoptager visse sager om ophør af sygedagpenge
Som følge af en dom fra Vestre Landsret i januar 2021 genoptager Ankestyrelsen en række sager om ophør af sygedagpenge, hvor styrelsen har truffet afgørelse efter en anden regel end kommunen.

Læs mere i nyhed på vores hjemmeside

Principmeddelelse 3-21 om sygedagpenge - § 56-aftale - varigt nedsat arbejdsevne

Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan der indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til refusion i arbejdsgiverperioden med et beløb svarende til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren, dog højest ugemaksimum. Aftalen skal godkendes af kommunen.

Se principmeddelelse 3-21 på Retsinformation 

Praksisnotat om fleksløntilskud efter beskæftigelsesindsatsloven

Praksisnotatet er baseret på lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7. maj 2019.

Læs praksisnotat om flekslønstilskud 

Kurser og læring

Åbne betalingskurser
På grund af COVID-19 har vi besluttet, at de åbne kurser indtil sommerferien omlægges fra fysiske kurser til online kurser. Deltagergebyret nedsættes derfor. Vi gentager alle vores kurser, så der er forskellige dage at vælge imellem. Har du allerede tilmeldt dig ét af vores kurser, skal du ikke foretage dig noget - vi ændrer helt automatisk din tilmelding til online deltagelse.

Se aktuelle online kurser på beskæftigelsesområdet:

Den 18. maj 2021 Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a (Du kan også vælge kurset den 1. juni 2021).

Åbne betalingskurser i det tidlige efterår 2021

Den 9. september 2021 i København: Kursus i fleksløntilskud (Du kan også vælge kurset den 16. september i Horsens).

Den 14. september 2021 i Horsens: Kursus i tilbagebetaling efter aktivloven (Du kan også vælge kurset den 23. september i København).

Den 16. september 2021 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb (Du kan også vælge kurset den 21. september i Horsens).

Den 28. september 2021 i Horsens: Udvidet kursus om førtidspension (Du kan også vælge kurset den 7. oktober i København).

Webinarer

Den 14. juni 2021 kl. 13.00-14.00 kan du deltage i webinar om beregning af hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned. Det er gratis at deltage.

Den 14. juni kan du deltage i webinar om beregning af hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned:

Læs mere og tilmeld dig webinaret her 

Se eller gense afholdte webinarer på vores videokanal

Vi tilbyder løbende nye webinarer. Hold øje med vores hjemmeside.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb


Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på beskæftigelsesområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

 

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring