Gå til indhold

Nyt opdateret ankeskema til brug i sanktionssager efter aktivlovens §§ 35-40a

Ankestyrelsen har på baggrund af de nye regler på sanktionsområdet fra 1. januar 2020 opdateret ankeskemaet, som kommunerne skal anvende, når sanktionssager efter aktivlovens §§ 35-40a sendes til Ankestyrelsen.

Efter opdateringen af ankeskemaet skal kommunerne sende oplysninger med om den vejledning, borger har modtaget forud for sanktionen, og om vejledningen er blevet givet ved første jobsamtale eller i forbindelse med tilbagevendende vejledning efter et halvt år. 

Hvis seneste vejledning er givet til første jobsamtale:

  • Dokumentation for at borgerens rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner er drøftet og gennemgået til jobsamtalen
  • Dokumentation for at vejledningen er udleveret skriftligt til borgeren til samtalen
  • Dokumentation for at vejledningen er sendt til borgeren efter samtalen.  

Hvis seneste vejledning er givet i forbindelse med en tilbagevendende vejledning

  • Dokumentation for at vejledningen er gennemgået med borgeren
  • Dokumentation for at vejledningen er gjort tilgængelig for borger. 

Årsagen til opdateringen af ankeskemaet skyldes, at vi ofte ikke modtager de relevante oplysninger, og derfor er nødt til at indhente yderligere oplysninger i et stort antal sanktionssager efter aktivlovens §§ 35-40a.

Sidst opdateret 09.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring